I den här artikeln får ni några grundläggande råd om hur ni skall agera om det skulle uppstå en mediekris, från att utforma en kommunikationsplan till att navigera genom granskningens farvatten och återvinna förtroendet hos era intressenter.

Utforma inte bara en kommunikationsplan utan även en kriskommunikationsplan

Innan ni ställs inför stormen är det avgörande att ni har en tydlig plan på plats för hur ni ska hantera en mediekris. En kommunikationsplan är grundläggande för att säkerställa att ni kan nå ut med era budskap på ett effektivt och samordnat sätt. Men i händelse av en kris behöver ni mer än bara en vanlig kommunikationsplan - ni behöver en kriskommunikationsplan.

  • En kriskommunikationsplan bör inkludera:
  • Identifiering av potentiella kriser och risker.
  • En tydlig hierarki och rollfördelning för kommunikationsteamet.
  • Snabba och effektiva sätt att samla in relevant information om krisen.
  • Protokoll för att informera och kommunicera med olika intressenter.
  • Strategier för att minimera skada och återställa förtroendet för er organisation.

Genom att förbereda er på detta sätt kan ni agera snabbt och kraftfullt när en mediekris uppstår, vilket minskar risken för långsiktiga skador på ert varumärke och rykte.

Förstå hur olika medier arbetar med granskning

När krisen väl är ett faktum kommer medierna att granska er organisation noggrant. Det är viktigt att förstå hur olika medier arbetar med granskning för att kunna hantera situationen på bästa sätt. Traditionella medier som tidningar och TV-kanaler kommer sannolikt att söka efter nyhetsvärda uppgifter och intervjuer med nyckelpersoner inom er organisation.

Däremot kan sociala medier och digitala plattformar sprida information snabbt och i stor skala, vilket kan förstärka effekterna av krisen. Det är viktigt att vara medveten om detta och ha strategier på plats för att hantera spridningen av desinformation och rykten på nätet.

Genom att förstå hur olika medier fungerar kan ni anpassa er kommunikation och hantera granskningen på ett effektivt sätt.

Förebygga kriser genom ansvar och öppenhet

Den bästa strategin för att hantera en mediekris är att förebygga den från att uppstå i första hand. Detta kan uppnås genom att vara ansvarsfulla och öppna i er verksamhet. Genom att upprätthålla höga standarder för etik och integritet kan ni minska risken för att hamna i en kris.

Att vara öppen och transparent gentemot era intressenter är också avgörande. Genom att kommunicera regelbundet och öppet med era kunder, medarbetare och andra intressenter kan ni bygga upp förtroende och förhindra att små problem växer till stora kriser.

Hur man tar initiativet genom proaktiv kommunikation

När en mediekris inträffar är det viktigt att inte bara reagera på händelserna utan också att ta initiativet genom proaktiv kommunikation. Det innebär att ni aktivt kommunicerar med medierna och era intressenter för att styra narrativet och visa att ni tar ansvar för situationen.

Genom att vara öppna och ärliga i er kommunikation kan ni vinna förtroende och visa att ni tar krisen på allvar. Det är också viktigt att erbjuda lösningar och visa att ni arbetar aktivt för att lösa problemet.

Hur ni får ut ert budskap även i en förtroendekris

När förtroendet för er organisation är skadat kan det vara svårt att få ut ert budskap till era intressenter. Men även i en förtroendekris är det viktigt att fortsätta kommunicera och arbeta för att återvinna förtroendet hos era kunder och andra intressenter.

Genom att vara öppna och ärliga om de misstag som har begåtts och tydligt visa vilka åtgärder ni vidtar för att rätta till dem kan ni börja återuppbygga förtroendet. Det är också viktigt att fortsätta kommunicera regelbundet och hålla era intressenter informerade om hur ni arbetar för att lösa problemet.

Att hantera en mediekris kräver mod, beslutsamhet och en väl genomtänkt plan. Genom att förbereda er på förhand, förstå hur medierna arbetar, förebygga kriser genom ansvar och öppenhet, ta initiativet genom proaktiv kommunikation och fortsätta kommunicera även i en förtroendekris kan ni navigera genom stormen och komma ut starkare på andra sidan.

Joe Formgren
Kommunikationsstrateg/coach och publicist
Presstjänst
070-679 79 00

Artikeln publicerad i samarbete med reklamedia.se