Årets Södersöndag i Gamla Gefle, den festdag i maj då det är öppet hus
eller åtminstone öppna gårdar på många håll i stadsdelen, hade ett
unikt inslag. En tidigare rätt försummad grönyta norr om vandrarhemmet,
täckt av risiga buskar och mycket skräp, hade förvandlats till en ljus liten
park med nya växter, bänkar och lyktor, terrasserad stenbeläggning och
en skulptur av lekande björnungar. Parken, som fått namn efter bibliotekarien
Anna-Lisa Hillbom, invigdes denna dag.
”Fröken Hillbom”, som alla bibliotekets stamkunder ville bli betjänade av vid
upplysningsdisken, hade fotografiskt minne och deltog med stor framgång i
frågesporttävlingar på TV. Hon fick därför smeknamnet Storveta, och
parken – bara några stenkast från stadsbiblioteket som var hennes arbetsplats
i 34 år – heter nu Storvetas park.
Vid invigningen 9 maj framträdde landskapsarkitekten Marie Edling som
utformat området, förre stadsbibliotekarien Weste Westeson som länge
varit kollega med Storveta och Konstcentrums pedagog Hanna Landström
som berättade om skulptören Arvid Knöppel, som så skickligt fångat
björnungarnas rörelser. Kulturskolans bleckblåsare spelade, manskören
Forum sjöng och en representant för de boende i Gamla Gefle, Barbro Sollbe,
invigningstalade, varpå en av stadsdelens yngsta, elvaåriga Victor Adamski,
inte utan besvär klippte bandet; saxen var trög.
Senare på dagen vidtog det sedvanliga firandet, med öppet hus hos kvarvarande
konstnärer och hos en nytillkommen keramiker, Krutis Jernewall, med
konsthantverk, antikviteter och Majas kafé vid Snus-Majas tomt, med auktion,
loppisar och serveringar och för andra året (kanske en blivande tradition?)
en hattparad genom gränderna.
Text: Barbro Sollbe Foto. Per-Erik Jäderberg