- Vår bakgrund som ingenjörer med lång arbetslivserfarenhet i kombination med en unik programvara har gjort att kunder valt oss framför stora och mer etablerade konkurrenter.

KonfigDesign hjälper företag med tekniska IT-lösningar som stödjer hela orderprocessen från offert till att skapa tillverkningsritningar med automatik, på fackspråk kallat produktkonfigurering. Systemet som de utvecklar tillsammans med Movomech ska stödja deras försäljning och tillverkning av traverssystem inom framför allt bilindustrin.

Återförsäljare över hela världen ska kunna generera offerter och ritningar via det webbaserade systemet. Omfattande beräkningar ligger till grund för att optimera traverssystemet gällande pris, funktion och hållfasthet.

- Vi är sedan några år återförsäljare av en programvara, RuleDesigner, som är gjord just för att utveckla sådana IT-system åt kunderna. Vi har ett gott samarbete med den Italienska tillverkaren och har besökt dem flera gånger.

Programvaran gör det möjligt för kunderna att själva underhålla sitt IT-system, utan att behöva anlita dyra konsulter, vilket annars är det normala. Movomech köper därför licenser för programvara, utveckling och utbildning av KonfigDesign, och den första etappen av systemet ska vara klar i slutet av juni i sommar.

- Det blir väldigt stora effektiviseringar, upp till 90 procent i tidsbesparingar inom orderprocesser samtidigt som det blir en kvalitetssäkring.

Med de stora effektiviseringarna som KonfigDesign erbjuder stärks företagens konkurrenskraft och lönsamhet. Enformigt rutinarbete rationaliseras bort och företagen kan istället satsa på produktutveckling.

Andreas B Hallberg och Per-Erik Eriksson ser en enorm potentiell marknad bland små och medelstora företag som redan säljer en del kundanpassade produkter. Parallellt med storordern har KonfigDesign fler spännande projekt på gång.

- Om de blir verklighet planerar vi att anställa någon för att avlasta oss och därmed kunna satsa mer på försäljning.

Text och bild: Anna-Karin Widehammar, Salticus