Ungdomar planerar att ta upp 10000 kg skräp ur havet!

 

Mikaela Julher och hennes tvillingbror Lukas (19 år) har som mål att plocka upp 10 ton skräp ur havet och framför allt på västkusten! De har redan tagit hand om 5 ton som lämnats in för återvinning så de har kommit en bra bit på väg. De hoppas nå målet i augusti 2020 då de nu har fått Ellen Tingström och Albina Lampa till cleanup-temet.

Städa stränder har de gjort redan i barndomen vid familjens sommarstuga ett stenkast från havet i Bohuslän. Problemet med ilandflytande plast har ökat och de kände att de ville hjälpa havet och det marina djurlivet.

Redan under gymnasiet startade Lukas och en klasskamrat försäljning till förmån för rent hav. De drev då ett UF-företag (Ung Företag) där de i skolan fick starta, driva och avsluta ett företag. Mikaela hoppade på efter gymnasiet och syskonen har nu drivit sitt aktiebolag i ett år! De har gjort detta till sitt jobb och för att finansiera strandstädandet tillverkar de (för hand) armband i bomull och trä som säljs genom deras webbshop och hos utvalda återförsäljare.

Vad gör man då med allt skräp som plockas upp? Mikaela svarar, att de använder sig av Strandstädarkartan, en karta som finns online för allmänhet och kommuner där vem som helst kan markera var det behövs städas, eller var det finns ihopsamlat skräp som behöver hämtas. Strandstädarkartan är ett samarbete mellan kommuner på västkusten och täcker hela Bohuslän och Kungsbacka, vilket är den mest utsatta kuststräckan i Sverige. De använder kartan delvis för att hitta havsskräp att plocka upp, men markerar också var de städat och att det finns skräp att hämta. I en del kommuner är det kommunen som ordnar hämtning av skräpet men det finns också andra organisationer som är finansierade av kommunen för detta. Det skräp som samlas in i Sotenäs skickas till Marin återvinning, Sveriges första återvinningscentral för marint avfall.

Text Katarina Blomkvist

Bilder Clean Sea

Läs gärna mer i www.fjordarochfolk.se samt www.svenskpress.se