Plåttak med integrerade solceller

Midsummer solar roofs paneler är i form av ett falsat plåttak som passar för såväl pulpettak som sadeltak. Lösningen består av tunnfilmssolpaneler som läggs på plåten redan i fabriken. Deras tjocklek är bara två millimeter och de väger nästan ingenting. Resultatet blir solpaneler som nästan inte syns på taket.

Trots att solcellerna knappt syns blir effekten hög. Panelerna genererar 90 W per kvadratmeter. Takets form spelar ingen större roll. Varken skorstenar, takfönster eller ränndalar sätter stopp för installationen. Priset för en vanlig villa landar på 999 kronor per kvadratmeter.

Inget bygglov

För en byggnad som idag redan har plåttak behövs inget bygglov för att montera denna typ av solceller. Sedan den 1 augusti 2018 krävs inte bygglov för energianläggningar som följer byggnadens form. Ifall villan idag har en annan typ av tak krävs med andra ord bygglov.

Installationen är okomplicerad. Själva takläggningen kan göras av vem som helst som kan konsten att lägga tak. Om du är händig kan du klara det själv. I annat fall får du anlita en takläggare. För själva elinstallationen måste du hur som helst anlita ett elinstallationsföretag, precis som för vanliga solceller.

Sälj överskottselen

Med solceller på taket kan en normalstor villa bli självförsörjande på el under sommarhalvåret. Under vintern däremot är solen för svag i Sverige för att kunna generera någon el att tala om. Dessutom täcks taket av snö emellanåt.

Om man räknar på hela året kan en genomsnittlig villa i Stockholmsområdet räkna med att använda 60 procent av den producerade elen för eget behov. Resterande 40 procent kan säljas som överskottsel. Enligt lag måste ditt elhandelsbolag köpa upp din överskottsel och betalar då spotpriset på elbörsen Nordpool.

Dessutom får du ersättning för så kallad nätnytta. Den ligger på 3 till 7 öre per kWh och betalas ut som kompensation för att boende i närområdet har nytta av din elproduktion. Belastningen på elnätet blir därför mindre.