Kaminhörnan deltar i Framtidsveckan

Solen värmer ditt hus

6/4, 2014 kl. 09:01

Många företag kommer till Energidagen i Järbo lördagen den 12 april för att visa upp produkter och tjänster på temat hållbar energiförsörjning. Ett av dem är Kaminhörnan i Sandviken som även har solenergi på sitt program.

Det är inte alla som vet vad det är för skillnader mellan solfångare och solceller. Arne Hedberg från Kaminhörnan kommer att reda ut begreppen. Vid Energidagen kommer förutom visning av produkterna ett antal specialister hålla föredrag och presentera en hel del fakta som man kan behöva som konsument.

-Jag tänker informera om olika metoder att samla in och ta vara på solens energi, säger Arne. Sverige har faktiskt goda förutsättningar för detta, men jag kan ge en del praktiska tips för att optimera en anläggning.

-Vi kommer att demonstrera en solfångare typ vatten/el och visa hur den fungerar. Och det finns flera andra typer. Slutligen är det ekonomin - hur blir din installation lönsam.

Det är Omställning Järbo som arrangerar Energidagen som en aktivitet i Framtidsveckan som nu pågår i länet. Framtidsveckan syftar till att öka medvetenheten om betydelsen av ett hållbart samhälle.

Mer information om Energidagen finns på http://www.omstallningjarbo.se/framtidsv14/index.htm, där utställare och föredrag presenteras.

Omställning Järbo

Omställning Järbo

Medlem sedan 2014-02-01

Omställning Järbo är pilotby i Leader-projektet Omställning i Praktiken 2013-2014

Ladda ned

0:- Fri för nedladdning.

Vad vill du läsa?

Publicera

Mer läsning

Välj ditt språk

Senaste nytt

Hjälp

Stäng