Försäkringsförmedlarna Söderberg & Partners slog ihop två av sina kontor i Gävle och flyttade vid årsskiftet in i nyrenoverade lokaler på Första Magasinsgatan 5 på Gävle Strand. De har tagit fasta på marknadens funderingar och har skapat ett kompetenscenter för sak- och personförsäkringar som erbjuder företag oavsett storlek ett komplett försäkringsskydd.
- Idén är att samla all försäkringskompetens och skapa ett riktigt starkt lokalt kontor under samma tak, berättar Stefan Ehn som är specialist på sakförsäkringar. Våra kunder och blivande kunder kan få vår hjälp att gå igenom hela sin verksamhets försäkringsbehov och vi kan ta fram ett komplett försäkringsskydd inom alla områden. De ska inte behöva gå någon annanstans för att få hela sin försäkringssituation analyserad och få bästa möjliga förslag på lösningar. Vi tar hand om hela kedjan för maximal tydlighet och trygghet.

Visionen är att arbeta proaktivt för att kunderna ska leva tryggare i nuet och rikare i morgon. Det gör man genom att analysera kundens behov, bidra med personliga råd och produkter som genererar kostnadseffektiva lösningar och kontroll på risk.
- Många kanske frågar sig kanske varför skall man gå till en försäkringsförmedlare i stället för till ett försäkringsbolag, menar Mikael Strandberg, rådgivare inom livförsäkringar. Det är ju faktiskt en stor och betydande skillnad. Inom försäkringsbolag finns det ingen möjlighet till objektiv syn för kunden utan ett faktum är att de erbjuder endast sina egna produkter, oavsett om det är de bästa lösningarna för kunden eller ej. Vårt fokus är 110 procent för kunden. Det som är bäst för dem gäller, oavsett vilket försäkringsbolag som har produkten. Genom vår storlek kan vi oftast erbjuda bättre villkor än vad man som kund kan få om man vänder sig direkt till ett försäkringsbolag.

Söderberg & Partners har Nordens största fristående analysavdelning där man kontinuerligt bevakar, analyserar och betygsätter försäkringsbolagen samt deras produkter liksom förändringar i försäkringsvillkoren. Detta för att kunden alltid ska ha bästa möjliga skydd till rätt kostnad.
– Vårt koncept är att vi hjälper våra kunder att handla upp rätt försäkringar, förklarar Björn Tullbrink som även han är specialiserad på livförsäkringar. Med vår erfarenhet vet vi vilka bolag som är duktiga på vissa typer av lösningar. Dessutom har vi ett centralt IT-stöd i form av ett ratingsystem som betygsätter både bolag och deras produkter. Så vår helhetslösning till kunden är ett optimalt försäkringsskydd som kan vara uppdelat på olika bolag. Vi håller dock ihop detta administrativt genom en egen premiecentral så att en samlad faktura kommer till kunden.

Rätt försäkringsskydd baseras på en risk- och behovsanalys utifrån kundens behov och förutsättningar. Söderberg & Partners samarbetar med de flesta både större och mindre försäkringsbolagen och vid upphandlingar går förfrågningar ut till de man vet är bäst lämpade inom området.
- Vår roll som försäkringsförmedlare är ju ett helhetsansvar för kundens försäkringsskydd, säger Stefan. Vi upphandlar och optimerar försäkringsskyddet åt dem. Det behöver dock inte alla gånger vara den billigaste lösningen som är den optimala för kunden. Det är ju en viss skillnad på en mindre mekanisk verkstad i Dalarna och ett företag som schaktar och spränger i Stockholm. Risken beror på faktorer som verksamhet och geografisk omfattning samt naturligtvis storleken på företaget. Premien är en sak och villkor en annan. En 20 procent högre kostnad kan ge betydligt bättre villkor som är anpassade för just den verksamheten. Detsamma gäller ju för övrigt även fondplaceringar. Det är inte alltid de billigaste fonderna är de bästa utan de som ger bäst avkastning över tid trots att de kan ha högre avgifter. Noterbart är också att i slutändan är det alltid kunden som väljer, vi bara rekommenderar.

Att teckna sjukvårdsförsäkring har också blivit en stor produkt som allt fler företag förstår värdet av. Att hela personalen snabbt får bra vård minskar ju risken för lång frånvaro och blir på det sättet lönsamt för hela företaget.
– Inom personförsäkringsområdet har vi centralt upphandlat en produkt som vi kallar Plusplan som verkligen skapar mervärde för våra kunder, säger Björn. Planen täcker in alla typer av behov som företaget kan tänkas ha, vare sig det gäller vanlig tjänstepension, löne- eller bonusväxling, avgångspension eller chefspension. Vi arbetar med total transparens och våra kunder kan välja mellan ett flertal försäkringsbolag och fonder där vi utvärderat dem för att underlätta valet.

Kontoret har kunder i hela Gävleborg men även i Dalarna, Uppsala och Stockholm.
– Indirekt har vi ju faktiskt kunder i hela Sverige, berättar Stefan. Till exempel en nationell restaurangkedja där vi har tagit fram en företagsförsäkring som är optimerad för just restaurang och franschiseföretag. Baserat på omsättning, värdet på inventarier och varulager blir det enkelt och säkert för varje restaurang att försäkra sig och få rätt årspremie. Alternativet är ju att var och en skall förhandla fram villkor för bl.a skydd av egendom, avbrott, epedemi, kris, olycksfall och även sådant som man kanske inte tänker på som olyckor på tjänsteresor och förmögenhetsbrott. Vår roll som rådgivare åt kunden är att förklara vikten av ett visst försäkringsskydd som är anpassat efter deras behov. Brand och riskhantering är även det en viktigt punkt för att skydda företaget mot skador. Försäkring är i slutändan en finansiell lösning, det är alltid bättre om skadan aldrig inträffar och därför är det viktigt att vi stöttar företaget även i det skadeförebyggande arbetet med exemplevis systematiskt brandskyddsarbete, säkerhetsbesiktningar och utbildningar, säger Stefan. Vår riskingenjör Ola Käll hjälper våra kunder med det arbetet vilket är en väldigt uppskattad kompetens att erbjuda.

Säkerhet och trygghet är A och O både för kunderna och det sätt som man arbetar på.
– Allt vi gör för kunden dokumenteras, säger Mikael. För bägge parters skull men det är också ett krav från Finansinspektionen. Vårt arbete går ut på att analysera, upphandla, utvärdera och placera. För våra kunder skall det här vara enkelt att förstå och genom vårt starka IT-stöd kan vi erbjuda en mycket bra app där man får total överblick vid varje enskilt enskilt tillfälle man loggar in.

Söderberg & Partners har fem år i rad mellan 2012 och 2016 haft försäkringsförmedlarbranschens mest nöjda kunder enligt Svenskt Kvalitetsindex.
– Idag är det svårt för att inte säga omöjligt att stå på flera ben samtidigt då det kräver enormt mycket av den enskilda försäkringsrådgivaren, menar Stefan. Det krävs specialister på komplexa saker och för att kunna hantera flera områden av en och samma person. Det finns väl nästan ingen lösning som vi på kontoret inte har sprungit på då vi tillsammans har 100-tals år av erfarenheter och centralt har vi naturligtvis ännu längre av både nationella och internationella försäkringslösningar. Vi försäkrar allt från det lilla till det stora, från det lokala till det globala. Det kan gälla allt från kompanjonsavtal, styrelse- och ansvarsförsäkring till komplicerade patentlösningar. Vi har till och med försäkrat både ubåtar och minröjare!

– Trots att vi arbetar under namnet Söderberg & Partners som finns i hela Norden så är vi lokala företagare. I och med det har vi stor förståelse för våra kunders vardag som företagare och kommer på det sättet närmare kunden. Välkommen in till oss för en diskussion kring just ert företags försäkringsbehov, hälsar Björn.


För mer information se:
http://www.soderbergpartners.se


Bildtext: Bakre raden från vänster: Mikael Strandberg, Fredrik Ståhlberg, Olof Nordström, Per Wåhlstedt och Alexander Eliasson.
Främre raden från vänster: Björn Tullbrink, Rose-Marie Johansson och Stefan Ehn.
På bilden saknas riskingenjör Ola Käll.