Martina Sundell och Niklas Svartling kommer från Handelsbanken och har anslutit till kontoret på Första Magasinsgatan 5 som ligger i kvarteren intill Gävle Strand.
I somras anslöt sig Roger Lind och Mats Ferm från Swedbank och öppnade ett eget centralt kontor på Nygatan 3 i Gävle.
– Gävleborg har egentligen varit en blind fläck när det gäller kapitalförvaltning och förmögenhets-rådgivning, säger Niklas. Vi har arbetat i princip hela vårt yrkesliv med det här så det skall bli riktigt kul att dessutom kunna erbjuda den helhetslösning på allt som finns inom de här väggarna vad det gäller finansiell rådgivning.

Målsättningen är att arbeta proaktivt för att kunderna ska leva tryggare i nuet och rikare i morgon. Det gör man genom att analysera kundens behov, bidra med personliga råd och produkter som genererar kostnadseffektiva lösningar och kontroll på risk.
– Vi ser en helt ny möjlighet på marknaden, säger Roger som tidigare arbetat med försäkring och kapital på Robur och var chef för private banking på Swedbank i Gävle. Bankerna monterar ju ner den här viktiga delen för kunderna och har tagit bort verktygen för oss. Det vi gjorde för 20 år sedan fick vi inte göra längre. Med allt större regelverk så har de valt en annan väg och vill göra det enklare. Helst vill de ha en robot som sköter allt och skicka ut några nyhetsbrev.

Regelverket MiFID II trädde i kraft 2018 med nya regler för hur banker och värdepappersbolag i Europa ska arbeta med placeringar och rådgivning vilket kan vara en av förklaringarna att storbankerna skär ned på den här typen av service.
– Jag vill betona att regelverken är ju desamma för oss bara det att på Söderberg & Partners har vi valt att investera i de systemstöd som behövs för att kunna ge våra kunder bästa tänkbara rådgivning, säger Mats.

Söderberg & Partners har egen stor analysavdelning där man kontinuerligt bevakar, analyserar och betygsätter fond- och försäkringsbolag samt deras produkter liksom förändringar i villkor. Detta för att kunden alltid ska ha bästa möjliga lösning till rätt kostnad.
– En annan stor skillnad mot storbankerna är att vi sitter på samma sida om skrivbordet som kunden för att hitta bästa lösningen för dem, säger Martina. Vi har ingen vinning i enskilda aktier eller egna fonder då vi arbetar med rådgivning och skannar marknadens alla affärsområden. Oavsett om det gäller kapitalförvaltning, sakförsäkring och pensionsförsäkringar - skräddarsytt för kunden på bästa sätt givet de produkter som finns.

Arbetsområdet för Gävlekontoren är i första hand Gävleborg men kunderna finns naturligtvis även i grannregioner som Dalarna och Västmanland.
– Jag kommer ju närmast från fyra år på Handelsbanken i Uppsala så visst har vi ett ganska stort upptagningsområde även i Uppland, säger Niklas. Idealkunden är en entreprenör som skall sälja sitt företag eller har sålt det. Men alla som är måna om hur de skall förvalta sitt kapital i någon form är naturligtvis varmt välkomna till oss för att diskutera sina förutsättningar och behov. Oavsett om de är privatpersoner eller företagare.


Söderberg & Partners finns i dag representerade med tre kontor i Gävle med ett 20-tal medarbetare.
För mer information se
https://www.soderbergpartners.se/om-oss/kontor/sverige/gavle/


Om Söderberg & Partners
Söderberg & Partners bildades 2004 då en kärna av nio analytiker, under ledning av vd Gustaf Rentzhog, lämnade ett av Nordens stora finansbolag. Per-Olof Söderberg gick in som huvudägare och deltar sedan dess som styrelseordförande.
De ursprungliga nio analytikerna har vuxit till 2200 medarbetare i sju länder. Det allra första affärsområdet var pensionsrådgivning, tätt följt av sak-verksamheten. Därefter har alltfler affärsområden vuxit fram. Analysavdelningen har växt och breddats till att täcka in flera nya områden, och Söderberg & Partners är idag en av Sveriges ledande rådgivare och förmedlare av försäkringar och finansiella produkter.
2020 blev Söderberg & Partners för nionde året i rad, enligt SKI, den aktör i förmedlarbranschen med nöjdast kunder. Dessutom utsedda till det företag som bäst hanterat och stöttat sina kunder under coronapandemin.

 

Bildtext: Förmögenhetsrådgivarna, främre raden från vänster Mats Ferm, Roger Lind, Martina Sundell och Niklas Svartling. Medarbeter bakre raden fr.v. Rose-Marie Johansson Administratör Sak, Olof Nordström Rådgivare Liv, Alexander Eliasson Rådgivare Sak, Mikael Strandberg Rådgivare Liv, Fredrik Ståhlberg Rådgivare sak, Björn Tullbrink Rådgivare Liv och Johan Ståhlberg Rådgivare Sak. Johannes Cederhorn Rådgivare Sak saknas på bilden