Vi i Alliansen vill tillföra socialtjänsten mer pengar i första läget för att få budgeten i balans, men vi vill även tillföra ytterligare 20 miljoner kronor som ska användas till förebyggande åtgärder.
Pengarna ska användas till följande.
Fler familjer i sysselsättning, A och O för att få en fungerande familjesituation.
Se till att barnen trivs i skolan en fungerande skola är mycket viktigt för våra barn och ungdomar, det skulle bidra till ökad trygghet och minskade problem.
Integration oerhört viktigt, få in våra nya Svenskar i vårt samhälle och samhällsgemenskap.
Snabbast möjligt lära sig språket
Få sysselsättning eller jobb, komma med i föreningsliv eller andra sociala aktiviteter.
De är långsiktigt förödande om våra nyanlända Svenskar eller deras ungdomar, länge tvingas gå sysslolösa och bara läsa och inte komma i sysselsättning.
Kort sagt vi är alla vinnare om Gävle kommun tillför mer pengar till Socialtjänsten Gävle.
Vi vill ta ett socialt ansvar för Gävle.
Anders Jämthagen (M) Maria Bjerkheden (M)
Ordinarie ledamot Ordinarie ledamot
Socialnämnden Socialnämnden