Hunnebo Gård har anor långt tillbaka i tiden och kopplingarna till de militära systemen är tydlig. Fältväbel, Kapten och Löjtnat är titlar som förknippas med gården och den nuvarande museibyggnaden på Gammelgården benämns löjtnatbostället eller militiebostället och byggdes 1739.

Släkten Salberg har spelat en stor roll när det gäller gårdarna Fintorp,Hunnebo och Assleröd. Det finns också kopplingar till Gerlesborg och släkten Gerle . För Hunnebos del kan konstateras att 1864 flyttar Carl Adrian Salberg från Vese i Bro socken till Assleröd i Askum. Assleröd ägdes vid den tiden av Anders Olsén, som var ägare till Fintorp. Carl blev således arrendator på Assleröd. Carl gifte sig nämnda år med Olséns dotter och hon flyttade med Carl till Assleröd.

1875 flyttar familjen Carl Adrian Salberg till Hunnebo Gård. Dottern Agnes gifte sig 1898 med Henrik Gerle på Gerlesborg. Hustrun Helena Olsén Sahlberg dog 1908 och Carl Adrian 1911. Arrendet av Hunnebo Gård övertogs av Henrik Salberg på Fintorp och efter hans död av hans dödsbo. Historien därefter kommer att berättas i en särskild artikel.

I dagligt tal benämner lokalbefolkningen den inre delen av Bottnafjorden för Gerlesborg. Här ligger Skärholmen med Bottna Inn (vandrarhem och restaurant), Konstnärernas kollektivverkstad (KKV med kafé, stenverkstad och bostäder för besökande), konstnärsskolan Gerlesborgsskolan, som grundades av Arne Isaksson och Georg Suttner. Det gamla äldreboendet har blivit sommaruthyrning. Ålderdomshemmet är numera vandrarhem och kallas Akvarellen. I ett nybyggt hus finns Studion med dans-och scen-skola. Dessutom finns i området ett antal bostadsfastigheter för åretrunt- och fritidsboende.

Gerlesborg har varit en betydande handelsplats med förgreningar till Värmland och Göteborg och familjen Gerle har spelat en stor roll. Här skulle det kunna bli en ny storhetstid om stat och kommun satsade mer på att utveckla ett konst- och kulturcentrum. Förutsättningarna finns.

Gerlesborgs gård bildades officiellt 1963. Då sammanslogs Bräcke och Skärholmen Nedergård och bildade Gerlesborg med Anders Hansson som ägare. Från början, omkring 1833, bildades gården successvt genom inköp av flera gårdar och så småningom blev Henrik Gerle ägare till gården, som han 1939 sålde till Anders Hansson. Det är Anders Hanssons dödsbo som i dag äger Gerlesborg.

Där de stora magasinen ligger kallas Råholmen eller lokalt Holmen. De tillhörde köpmanshuset och det var Anders Gerle som gav köpmanshuset namnet Gerlesborg. Det skrevs in i hans bouppteckning 1858, men det var alltså först 100 år därefter, som gården fick det namnet.

Fortsättning följer i kommande artiklar.

Kent Christensson