SEO syftar till att förbättra en webbplats så att den rankas högre på sökmotorernas resultatsidor. Det handlar om att optimera en webbplats för sökmotorer genom att använda sökmotorvänliga tekniker och struktur. Detta inkluderar att använda relevanta sökord, att skapa länkar från andra webbplatser och att optimera webbplatsens tekniska struktur. Målet med SEO är att förbättra en webbplats så att den rankas högre på sökmotorernas resultatsidor och därmed öka dess synlighet för användare som söker efter relaterade sökord.

SEM, å andra sidan, är en strategi som syftar till att öka synligheten av en webbplats genom att betala för annonsplats på sökmotorer. Detta innebär att du kan köpa annonsplats på sökmotorer som Google och Bing genom att betala för varje klick på annonsen (PPC, pay-per-click). Målet med SEM är att få fler besökare till en webbplats genom att visa annonser för den på sökmotorer när användare söker efter relaterade sökord.

Så sammanfattat är SEO en strategi som syftar till att förbättra en webbplats så att den rankas högre på sökmotorernas resultatsidor, medan SEM är en strategi som syftar till att öka synligheten av en webbplats genom att betala för annonsplats på sökmotorer.


Vilken av ovanstående metoder är bäst för att analysera statistik?
– Det beror på vad du vill analysera och vad du hoppas att få ut av analysen. Både SEO och SEM kan vara användbara verktyg för att analysera statistik och få en bättre förståelse av hur din webbplats presterar.

Om du vill få en övergripande bild av hur din webbplats presterar och vilka faktorer som påverkar dess ranking på sökmotorerna, kan SEO vara ett bra verktyg. Genom att analysera olika aspekter av din webbplats, som sökord, länkar och teknisk struktur, kan du få en bättre förståelse av vilka åtgärder du kan vidta för att förbättra din webbplats ranking på sökmotorerna.

Om du däremot vill få en mer detaljerad bild av hur dina annonser presterar och vilka faktorer som påverkar konverteringar (t.ex. försäljningar eller formuläranmälningar), kan SEM vara ett bra verktyg. Genom att analysera annonsrelaterade data, som klickfrekvens, konverteringsfrekvens och kostnad per konvertering, kan du få en bättre förståelse av hur dina annonser presterar och vilka åtgärder du kan vidta för att förbättra dem.

Så i sammanfattning kan både SEO och SEM vara användbara verktyg för att analysera statistik, men det beror på vad du vill analysera och vad du hoppas att få ut av analysen.


Är bägge metoderna effektiva om man skall arbeta med marknadsföring jämfört med traditionella mediakanaler?
– Ja, både SEO och SEM kan vara effektiva verktyg för marknadsföring och är mycket bra, eller snarare helt nödvändig komplettering till traditionella mediakanaler.

SEO är en strategi som syftar till att förbättra en webbplats så att den rankas högre på sökmotorernas resultatsidor. Genom att optimera en webbplats för sökmotorer kan du öka synligheten för användare som söker efter relaterade sökord, vilket kan öka trafiken till din webbplats och därmed öka ditt företags synlighet.

SEM är en strategi som syftar till att öka synligheten av en webbplats genom att betala för annonsplats på sökmotorer. Genom att köpa annonsplats på sökmotorer som Google och Bing kan du få fler besökare till din webbplats genom att visa annonser för den på sökmotorer när användare söker efter liknande sökord. Detta kan vara en effektiv metod för att nå en specifik målgrupp och kan vara en bra komplettering till traditionella mediakanaler.

Både SEO och SEM är effektiva verktyg för marknadsföring och sannolikt en nödvändig komplettering till traditionella mediakanaler, beroende på vad du vill uppnå med din marknadsföring och vilken målgrupp du vill nå.

Sammanfattningsvis så börja med att gå igenom eller bygg om er gamla hemsida så att den är optimalt sökmotoroptimerad (SEO) innan ni börjar marknadsföra er på internet överhuvudtaget. Därefter gäller det att mediaplanera smart och göra rätt strategiska investeringar när det gäller relevant SEM.

För mer information kontakta

Joe Formgren
070-679 79 00
Kommunikationsstrateg

Mer info: Formgren.com
Hemsidessystem: Yodo CMS
Webbyrå: Svensk Webbservice
Annonsera SEM: Adsbook.se