Här är några av de metoder och tekniker som kan användas för att upptäcka om en text är genererad av datorer.

Analysera språket och tonen

Det första steget i att avgöra om en text är skriven av en människa eller AI är att analysera språket och tonen. Mänskliga skribenter, inkluderat undertecknad, har om inte en unik förmåga, så i alla fall skaplig på att uttrycka känslor, åsikter och humor på ett sätt som är svårt för AI att replikera fullständigt. Om texten är kliniskt objektiv och saknar personlighet eller känslomässig nyans, är det med all sannolikhet en indikation på att den är genererad av en maskin.

Granska källor och citat

En annan metod är att granska källor och citat som används i texten. Mänskliga skribenter tenderar att använda en mångfald av källor och citat från olika källor för att stödja sina påståenden och åsikter. Om texten har enbart referenser till tekniska dokument eller databaser, kan det vara ett tecken på att den är AI-genererad.

Kolla efter kontextuell förståelse

AI har ofta svårt att förstå och tolka komplexa sammanhang på samma sätt som människor. Om texten innehåller felaktiga eller osammanhängande kopplingar mellan olika idéer eller om den saknar djupgående insikt i ämnet den behandlar, kan det vara en indikation på att den är skapad av generativ AI.

Utvärdera grammatik och stavning

AI har visserligen blivit bättre på både grammatik och stavning, men det finns fortfarande vissa mönster som kan avslöja dess närvaro. Om texten innehåller ovanliga grammatiska strukturer eller stavfel som inte typiskt görs av mänskliga skribenter, kan det vara en ledtråd. Slumpmässiga, sär skrivningar stavfel eller dålig grammatik borgar däremot för att det sitter en människa bakom tangenterna. Därmed inte sagt att det är rätt person på rätt plats!

Testa för mänsklig interaktion

En sista metod är att försöka initiera interaktion med författaren av texten. Om texten är genererad av en AI, kan den ha svårt att svara på frågor eller delta i en konversation på ett naturligt sätt. Försök att ställa frågor eller uttrycka åsikter genom att kontakta författaren direkt för att bedöma om det finns en mänsklig hjärna bakom texten.

Med den snabba utvecklingen av AI-tekniken, är det viktigt för alla, inte bara marknadsförare och journalister, att vara medvetna om möjligheten att de kan stöta på texter som är genererade av maskiner. Genom att använda de ovan nämnda metoderna och vara uppmärksam på ledtrådar kan du öka dina chanser att skilja mänsklig skrivkraft från artificiell intelligens. På så sätt kan man säkerställa att man läser autentiska och pålitliga texter. Sedan finns det naturligtvis texter som är hybrider - men det är en annan artikel!

Joe Formgren
Kommunikationsstrateg/coach och publicist
Presstjänst
070-679 79 00
Kontakt via mail >>