Certifierade kläder får ej förändras utan att man följer noggranna regler.
Du får t ex inte utan vidare lägga upp dina byxor, eftersom det bland mycket annat kan komma att påverka synligheten, på grund av reflexernas placering – och kanske risken för att fastna någonstans.

Viktigt att ha rätt storlek – kan också efterbeställas. Egenskaperna måste alltså bibehållas utan ändringar.

Det är givetvis inte olagligt att tvätta PPE-kläderna hemma, men det tillför en osäkerhet för den ansvarige arbetsgivaren om att kläderna tvättas på rätt sätt hemma hos varje anställd.

Det är arbetsgivarens ansvar att PPE-kläderna också tvättas och torkas korrekt avseende godkänt tvättmedel, temperatur, efterbehandling mm. Se också bild 2 med tvättsymboler och instruktioner.
Vid smutsig industritvätt bör arbetsgivaren fundera över om medarbetarna verkligen skall tvätta hemma. Det finns risk att maskiner och tvätt hemma kontamineras av kemikalier som bör hanteras i styrda processer där tvättvattnet från yrkeskläder renas, innan det når kommunens avloppsanläggningar.
Informera er personal om varför hemmatvätt av yrkeskläderna inte är en bra lösning.

Hyr man skyddskläder eller arbetskläder av t ex Berendsen i Hofors så ingår dessutom tvätten i hyran!

Ett spårbarhetskrav är infört på certifierade skyddskläder, vilket betyder att arbetsgivaren har ansvar för att kunna veta varifrån klädespersedeln kommer – och det skall också vara angivet i persedeln. CE-märkningen medför att arbetsgivaren (precis som i fallet med CE-märkta maskiner) har ett ansvar att tillse att medarbetaren sköter sina kläder på rätt sätt. Om så inte sker bär arbetsgivaren ansvarsbördan vid en eventuell olycka.
Berendsens SOL-system, som exempel, ger en komplett dokumentation över klädernas historik, ålder, antal tvättar osv. Detta löses med ett chip, som sitter fast i persedeln och som kommunicerar med en robust statistikprogramvara. Förutsatt att persedeln tvättats hos Berendsen är spårbarheten 100 %.

Har man t ex vätskor, pulver eller spån, såsom tungmetaller, aktiva material, lagermetaller etc. i sin verksamhet, så ökar kraven. Exempelvis kräver kobolt en sluss med skyddskläderna på ena sidan och privata kläder på utsidan.

Varför nu allt detta ”krångel” och varför är detta så viktigt? Jo, syftet med denna EU-förordning är trefaldig nämligen: Eliminering, så långt möjligt av hälsorisker, skador och dödsfall samt att undvika att ytterligare belasta vår miljö med skadliga utsläpp.

Låt mig slutligen nämna ett praktiskt exempel från verkstadsmiljön – Svetsning!
Svetsning är en av de vanligaste arbetsaktiviteterna för anställda inom tung industri och mekanisk industri. Trots detta uppmärksammar svetsare inte alltid riskerna de utsätts för eller underskattar dem.

En av flera risker är brandrisken. De flesta svetsare förstår naturligtvis att detta är en av de mest påtagliga riskerna, men även om svetsaren har en brandsäker jacka finns en risk, om personen bär brandfarliga kläder under de skyddande ytterkläderna.
En brandsäker jacka är framtagen för att ge dig tillräcklig tid att ta av skyddskläderna innan du riskerar brännskador, men om du bär andra kläder i brandfarligt material under så kan en mycket farlig situation uppstå.

Om kläderna du bär under, utsätts för hög värme genom svetsjackan, kan de till och med smälta eller börja brinna i värsta fall.

Ett annat exempel är strålningsvärme. Eftersom den inte är synlig för blotta ögat kanske inte arbetaren är medveten om att strålningsvärmen kan orsaka betydande skador på arbetskläderna eller i värsta fall sätta eld på dem.

För att klara de nya lagkraven för vissa arbetskläder i den dagliga verksamheten krävs bombsäkra rutiner som fungerar i praktiken både i administrationen och på golvet.
Internt i företaget ställer detta stora krav både på personalen och de ansvariga – Ofta alltför stora!

Därför har många, både mycket stora företag och ofta också lokala verksamheter, låtit företag såsom t ex Berendsen Textil Service göra en av deras standardgenomgångar. En studie, som avser de textilier som kunden behöver i sin verksamhet. Man kommer då med ett genomarbetat förslag avseende omfattning, kostnader och kontraktsperiod.

Företaget har då vips löst sina åtgärder när det gäller arbetskläder, textilier, gardiner, mattor och washroom utilities osv – Med ett penndrag!

För tydlighets skull bifogas här nedan Berendsens officiella kundbrev avseende PPE-kläderna:

Ny PPE förordning
PPE står för personlig skyddsutrustning och omfattar produkter som bärs i syfte att skydda mot hälso- eller säkerhetsrisker. Utformningen och tillverkningen av personlig skyddsutrustning (PPE) styrs av viktiga säkerhetskrav. I över 20 år reglerades kraven av ett EU-direktiv (PPE- direktiv 89/686/EEG) som nu uppdateras till en EU-förordning (EU 2016/425).

Den nya PPE förordningen gäller och är i kraft fr o m 21 april 2019 och syftet är att förbättra och standardisera skyddsutrustning mot risker i arbetet i hela EU och EES. Genom att aktörernas ansvar förtydligas i hela värdekedjan ska användaren kunna få rätt skydd och korrekt information.

Tryckta användarinstruktioner
Detta innebär att vi kommer att distribuera tryckta användarinstruktioner med våra PPE-kläder.
Vi uppmanar er som kund att informera era anställda och säkerställa att instruktionerna sitter kvar i kläderna tills de når respektive användare.

Hårda regler för ändringar
PPE förordningen innebär även hårda regler för de ändringar som får göras på kläderna. Vi måste följa reglerna och har ingen möjlighet att förhandla bort det ansvaret. I de fall där färdiga PPE kläder inte passar, finns möjlighet att specialbeställa måttanpassade kläder.
För att säkerställa att skyddet kvarstår enligt lagstiftningen, blir vi kraftigt begränsade när det gäller ändringar, t ex uppläggning och förlängning.

Användarinstruktionerna för personlig skyddsutrustning finns även tillgängliga på vår hemsida

http://www.Berendsen.se

Berendsen Textil Service ingår i Elis Group. Såväl Berendsen som Elis har bortåt 100 års verksamhet, erfarenhet och utveckling inom samma bransch!
Företagsgruppen är globalt verksam och omsätter ca 32 miljarder svenska kronor årligen.
I Ockelbo har man ca 76 anställda och i Hofors finns drygt 40 medarbetare.

Kontakta gärna Lennart och Jens för mer information:
Berendsen Textil Service AB
http://www.Berendsen.se
Lennart Kinnvall, Hamrångevägen 21, 816 31 Ockelbo 0297-57 58 00, lennart.kinnvall@elis.com
Jens Hed, Hoforsvägen 70, 813 91 Hofors, 0290-270 35, jens.hed@elis.com