Vad är Nordlo för dig och vad kommer du att hjälpa befintliga och nya kunder med?
– Ett företag som står för en härlig företagsanda och sunda värderingar.

Vad kommer du att hjälpa befintliga och nya kunder med?
– Jag kommer ge god och trygg service till våra kunder - och kanske några skratt.

IT-företaget Nordlo har bildats genom en sammanslagning av IT-bolagen Office IT-Partner, Zetup, Dicom och norska IT total. Med fokus på rådgivande IT och lokal förankring ska den nya koncernen bli en stark nordisk utmanare inom molntjänster, infrastruktur och digitalisering för såväl små som medelstora organisationer. Nordlo har idag 575 medarbetare på 34 orter i Sverige och Norge, samt en årsomsättning på 1,2 miljarder.

För mer information se https://nordlo.com

Vill du veta mer – kontakta:
Daniel Blomquist
vd Nordlo Gävle:
026-66 55 07
daniel.blomquist@nordlo.com
Lötängsgatan 13, Gävle