Hösten 2012 var Sandviks Process Systems i Västra Verken i behov av att justera och jämna ut sina golv för att klara tyngre bandrullar, så kallade coils. Efter ett studiebesök på Korsnäs där de fick se Pierres tidigare golvarbete valde de att kontakta dem för installation av nya golvbeläggningar.
– Vi var tvungna att jämna till golven då vi ska få tyngre coils som väger mellan 15-16 ton styck, berättar Per-Inge Karlberg, purchasing manager för Sandviks Process Systems. Det innebär en ökning med mellan 5-6 ton per coil. Vi får även en tyngre truck som kräver ett jämnare underlag.

En yta på över 5000 kvadratmeter delades upp i tiotalet etapper som möjliggjorde en fortsatt produktion under det omfattande arbetet. Förutom de nya beläggningarna "Flowcrete STB compact" och "Flowcrete TL" var det även delar av betonggolvet som gjöts om. Detta då det visade sig att delar av originalgolvet antingen var för tunt eller i för dåligt skick. Ovanpå samtliga beläggningar lackade Pierre med ett matt poluretanlack för en snygg och sober finish.

Vid arbetes start så bestämdes en arbetsform där de genom torsdagsmöten stämde av vilka ytor som skulle bearbetas under den kommande veckan.
– Vi har haft en bra dialog genom hela resan, säger Per-Inge. Vi har jobbat med Pierre förut och skulle gärna göra det igen.

Tillsammans med arbetsledaren Fredrik Pierre är det golvläggarna Ernst Larsson, Mårten Friskman, Mats Olsson och Peter Källström som utfört golvarbetet.
– Vi på Pierre är stolta över det ärofyllda uppdraget och det arbete vi har gjort, berättar Fredrik. Det har varit en riktig utmaning!


För mer information kontakta:

Fredrik Pierre 070-7106820
fredrik.pierre@pierre.se
http://www.pierre.se

Fakta om Pierre Entreprenad AB:
Pierre Bygg grundades 1959 av Claes Pierre. Med byggverksamhet som bas har företaget under åren vuxit och utvecklats till den industriella och specialiserade servicepartner man är idag. Pierre Byggs tjänster omfattar bygg & anläggning, betonghåltagning, betongrenovering, takarbeten, plåtarbeten, pålning & grundförstärkning, rivningsarbeten, epoxinjektering, industrigolv, kolfiberförstärkning och styrd horisontell borrning. Företaget har idag ca 70 anställda och omsätter ca 100 MSEK. Vår främsta målsättning är att fortsätta påverkas, förändras och utvecklas utifrån våra kunders ökande krav.