Regeringen vill göra det mer lönsamt för personer med försörjningsstöd
Att ta ett arbete eller öka på sin arbetstid.
Förändringen innebär att endast en del av arbetsinkomsten ska räknas in när rätten till ekonomsikt bistånd bedöms.
Regeringen räknar med att det kan ge en inkomstförstärkning på drygt en tusenlapp i månaden i månaden.
De nya villkoren ska först utredas innan nyordningen börjar gälla den 1/7 2013
Men regeringen anslår redan nu 450 miljoner för 2013 och 2014.
Vi ta ansvar för hela Sverige!
Anders Jämthagen (M)
Ordinarie ledamot
Socialnämnden