Det var efter att internet på allvar hade slagit igenom och blivit tillgängligt för var man möjligt att erbjuda spel online. Det var spel av alla sorter som etablerades online. Den största gruppen spel var de traditionella dataspelen som flyttade till internet men det uppstod också en särskild bransch som arbetade med spel om pengar online. Denna del av spelandet på internet kom snabbt att bli väldigt populär och kom också att omsätta väldigt stora pengar.

Reglering av spelmarknaden i Sverige

Att det blev så oerhört populärt att spela om pengar över internet ledde till att det kom att föras en samhällsdebatt om de sociala konsekvenserna av spel på internet. Denna debatt ledde till att Riksdagen till slut införde reglering av spelmarknaden i Sverige. Denna reglering trädde i kraft den första januari 2019 och som ett första krav ställdes att spelbolag verksamma i Sverige skulle inneha en licens från Svenska Spelinspektionen. I fokus för regleringen står återhållsam marknadsföring och skydd för personer som har eller kan komma att få problem med spelberoende.

Resultatet och effekten blev således att spelbolag tvingades anpassa sina verksamheter till den svenska lagstiftningen och skaffa en svensk spellicens om man ville in på den svenska marknaden. I nuläget har många av de större bolagen fått en spellicens, vilket man kan se i den här listan: https://www.casinochansen.se/casino-online/casinon-med-svensk-spellicens/

Dock finns det många fler, särskilt mindre aktörer som väntar på att få sin licens beviljad. Värt att nämna är att den myndighet som ger ut licenser har varit hårda i sin övervakning. Under 2019 och 2020 har en del aktörer som inte varit helt kompatibla med den nya lagstiftningen mist sin licens och fått instruktioner om att ansöka på nytt när anpassningarna genomförts. Mer om detta kan du läsa nedan i avsnittet om resultat efter de första tolv månaderna sedan lagen trädde i kraft.

Resultat av regleringen efter tolv månader

Tolv månader efter det att den nya regleringen trätt i kraft har det skett vissa förändringar i spelbranschen, den del där det spelas om pengar. Det har delats ut en del viten för bolag som inte varit återhållsamma i sin marknadsföring och det har också skett en viss utsortering på marknaden. Spelbolag som inte är seriösa har fått svårare att hävda sig eftersom de blivit medvetna om att de inte kan tricksa med sina villkor och sin marknadsföring utan risk för höga viten. Detta har gjort att de lämnat marknaden eller förlorat marknadsandelar till förmån för mer seriösa spelbolag. Mer om regleringen kan du läsa om på Spelinspektionens hemsida: https://www.spelinspektionen.se/

Regleringen medför fördelar för seriösa spelbolag

För de seriösa spelbolagen har regleringen i stället kommit att medföra ett antal fördelar, och det har blivit lättare för de personer som spelar också. Ett sätt för spelarna att skydda sig själv mot de oseriösa aktörer som kanske fortfarande är verksamma i gråzonerna på spelmarknaden är att använda professionella jämförelsetjänster. Dessa seriösa jämförelsetjänster rankar casinon och andra spelbolag efter hur seriösa de är. Innan ett casino kan listas på en seriös jämförelsetjänst så kommer casinot att synas i sömmarna så att spelaren inte tar en onödig risk när han eller hon spelar hos ett visst bolag. För spelbolag som är verksamma på internet är det extremt viktigt att vara medvetna om att trovärdigheten är den främsta tillgång de har och för spelarna så kan denna trovärdighet återfinnas genom att använda en pålitlig jämförelsetjänst. Dagens Nyheter, DN, har uppmärksammat fördelar i den här artikeln: https://www.dn.se/ekonomi/spelreklamen-fortsatt-hotad-av-forbud

Prognos för spelmarknaden i Sverige på grund av de nya reglerna

Om vi ska våga oss på några förutsägelser om framtiden för spelmarknaden efter det att regleringen trätt i kraft så är den första prognosen vi kan göra att de seriösa spelbolagen kommer att fortsätta att gynnas. De seriösa tjänsterna för att jämföra casinon och spelbolag kommer också att gynnas.

Det är här viktigt för jämförelsetjänsterna att de fortsätter att sätta spelarens intressen allra först. Spelaren ska inte behöva ta några risker som han eller hon inte blivit medveten om i förväg.