– Previa har i över 50 år varit ledande i Sverige för att skapa ett hållbart arbetsliv. Nu tar vi med hela Previas utbud in i en ny form där vi ytterligare kan bredda vårt erbjudande och möta behoven i en tid när efterfrågan på hälsotjänster är större än någonsin, säger Carina Reidler, VD Previa.

Falck, som startade som ett räddningsbolag i Danmark, är idag ett globalt hälsoföretag med ett helhetserbjudande inom hälsoområdet. Genom alla affärsområden löper en vilja att hjälpa människor som en gemensam röd tråd. Previa har ingått i Falck-gruppen sedan 2014 och är koncernens största företag inom företagstjänster för ett hållbart arbetsliv.

Genom namnbytet integreras Previa ytterligare med övriga företag i Falckkoncernen i både Sverige och övriga Norden.
– Trenden är tydlig: hur, när och var vi arbetar omvandlas just nu snabbt. Som marknadsledare måste vi även vara bäst på att utvecklas i takt med att arbetslivet förändras. Vi kommer alltid ha en bas inom företagshälsa. Men som ledande aktör för ett hållbart arbetsliv behöver vi även kunna erbjuda nya tjänster och upplägg för företag och deras anställda med andra behov. Här ger tillhörigheten till Falck nya möjligheter, säger Carina Reidler, VD Previa.

I april 2022 påbörjas varumärkesbytet som kommer genomföras steg för steg tills samtliga Previas närmare 100 enheter över hela Sverige har bytt utseende. Hela namnbytet är klart i början av 2023.
– I Gävle startar vi i åter upp kundträffarna ”15.00 hos Falck”- högaktuella ämnen inom arbetsmiljöområdet med start den 22 september kl.15.00, säger Camilla Fredriksson, Account Manager på Previa i Gävle.

Previas besöksadresser, webbsidan previa.se och alla kontaktuppgifter till Previas personal fortsätter vara samma som idag under hela 2022. Däremot kommer Falckloggan synas allt mer på Previas besöksenheter och digitala kanaler i takt med att skyltar byts ut.

I januari 2023 försvinner namnet Previa helt, då sker även formellt byte av bolagsnamn. Även efter namnbytet fortsätter nuvarande Previa vara ett eget företag inom Falck-gruppen.

Läs även aktuell pressrelease här >>

För mer information se: https://www.previa.se/