Gasellpriset från DI delas ut till nystartade företag som har bevisat att de kan växa snabbt. För att bli Gasellföretag ska företaget tillhöra de snabbast växande företagen i Sverige. Priset har delats ut årligen sedan år 2000. Superföretag är ett pris som har funnits under
femton års tid och uppmärksammar företag som har gjort bra ifrån sig under året.
Företagen rankas efter nyckeltal. Ett av de företag som har mottagit både
Gasellpriset och Superföretag 2019 är https://brightmill.se/ som är en av Sveriges ledande
interimsbyråer.

Gasellpriset

I Sverige är det färre än en procent av aktiebolagen som uppfyller kraven för att få
kallas Gasellföretag. Några av kraven är att företaget ska ha ökat sin omsättning
varje år de senaste tre åren och ha en nettoomsättning som överstiger tio miljoner
kronor enligt den senaste årsredovisningen. Därtill behöver företag ha minst tio
anställda samt sunda finanser för att kunna kvala in och ta emot den prestigefulla
utmärkelsen som Gasellföretag.

En promille av landets företag kan titulera sig Superföretag

När det gäller utmärkelsen Superföretag som tidskriften Veckans Affärer årligen
utser är ett av kraven att bolaget har klarat högt ställda krav på tillväxt och
lönsamhet under fyra år i rad. De olika nyckeltalen handlar bland annat om
omsättning, tillväxt, resultat och vinstmarginal. Det är knappt en promille av alla
företag i Sverige som kan titulera sig som ett Superföretag 2019. På listan över
Superföretag för 2019 finns 717 företag inom en stor variation av branscher. Antalet
har ökat varje år sedan 2013, men under år 2019 vände den uppåtgående trenden
med ett litet snäpp nedåt jämfört med föregående år.