– Fokus är på att lära sig mer om hur man når ut till andra med sina projektaktiviteter och marknadsföra sina egna aktiviteter, förklarar Annelie Våhlin, initiativtagare och projektledare på Leader Gästrikebygden. Vi ville veta hur man kontaktar media och får dem att vilja skriva om vissa händelser etc. Helt enkelt hur man kommunicerar det man gör för att nå många andra med sina budskap!

Utbildningen leddes av Joe Formgren, från kommunikationsbyrån Precis Reklam i Gävle som har många års erfarenhet av både PR-arbete och tidningsutgivning. Han delade med sig av kunskaper och praktiska tips liksom att deltagarna fick öva praktiskt både i grupp och enskilt.

Deltagarna som kom från både Bergslagen och Gästrikland fick lära sig grunderna i PR-planering liksom hur de skulle formulera, publicera och distribuera pressreleaser samt en generell genomgång i marknadsföring.


Ett par röster från deltagarna:

– Allt var givande och intressant tycker jag, men det jag framförallt tog till mig var inledningen där begreppet PR sattes i ett sammanhang. Skillnaden mellan PR och reklam har jag inte funderat så mycket på innan, så det var en nyttig ny kunskap!
Det var ett bra upplägg och bra diskussioner. Utbildningen spände också över många delar med bra exempel och möjligheter att ställa frågor - och få svar! Diskussionen om sociala medier var intressant - bra att få insikt i hur kraftfullt det är - rätt använt. Det var också bra genomgång av hur man skriver pressmeddelanden och bästa sättet att komma i kontakt med medierna.

Liv Nilsson, VIDA Text och Form


– Det mest intressanta var nog att träffa någon som har koll på alla de webbalternativ/lösningar som finns på internet just nu. Det finns så otroligt mycket man skulle vilja sätta sig in i. Men man saknar överblicken och därmed blir man begränsad.

Ulla Bouvin, Kunskomp