idrott hälsa skolinspektionen

Oklara kunskapskrav i ämnet idrott och hälsa

13/4, 2015 kl. 06:49

Skolinspektionen ser i sin ämnesgranskning av ämnet idrott och hälsa i skolan att lärarna har svårt att redogöra för på vilket sätt undervisningen är kopplad till ämnets syfte och centrala innehåll.

Tidigare studier visar att idrott och hälsa tillhör skolans mest populära ämnen. Särskilt bland yngre elever. Ändå visar Skolinspektionens senaste undersökning att eleverna i mycket liten utsträckning känner till vad de förväntas lära sig och vad de ska kunna utifrån innehållet i skolans läroplan och kursplan. Skolinspektionen ser i sin utredning att lärarna har svårt att redogöra för på vilket sätt undervisningen är kopplad till ämnets syfte och centrala innehåll.

Kunskaper om vad som påverkar hälsan och hur vi själva kan påverka den egna hälsan är en avgörande tillgång för både individen och samhället. Positiva erfarenheter av fysisk aktivitet under uppväxtåren har stor betydelse för våra livsvanor senare i livet.En del forskare pekar på att den moderna livsstilen med allt stillasittande, dåliga matvanor och extrema kroppsideal kan öka problemen för barn- och ungdomar med fetma, ätstörningar, benskörhet och hjärt- och kärlsjukdomar i vuxen ålder.

Här har skolan, och i synnerhet ämnet idrott och hälsa, ett mycket viktigt uppdrag att bidra till att eleverna utvecklar färdigheter, förmågor, kunskaper och vanor som grund och verktyg för att påverka sin hälsa livet ut. Flera av kvalitetsgranskningens mest centrala resultat pekar på att undervisningen i idrott och hälsa för årskurserna 4-6 har en lös koppling till kursplanen i idrott och hälsa.

"Skolinspektionen gjorde 2012 ett slumpmässigt urval av kommunala och fristående skolor i hela landet för en utvärdering av ämnet idrott och hälsa i årskurs 4-6. Skolinspektionens uppdrag är att granska kvaliteten i sådan utbildning och pedagogisk verksamhet som står under myndighetens tillsyn. Från och med hösten 2011 trädde en ny läroplan, Lgr11, i kraft. I denna betonas utvecklandet av kunskaper i ämnet olika delar ytterligare jämfört med den tidigare kursplanen. I vilken mån undervisningen i idrott och hälsa kan erbjuda alla elever en likvärdig utbildning, som utgår från skollag, läroplan och kursplanen för årskurserna 4-6, är den centrala frågan i denna ämnesgranskning. Totalt ingick 28 kommunala grundskolor och 8 fristående skolor i granskningen".

HÄLSA SVERIGE


Niclas Carlson
Leg.Kiropraktor
för Hälsa Sverige
http://www.halsasverige.se

http://www.webcoach.se

http://www.niclascarlson.se

I en serie artiklar uppmärksammar Webbmagasinet Hälsa Sverige Skolinspektionens ämnesgranskning av Idrott och Hälsa i skolan genom kiropraktor Niclas Carlson.

SKOLINSPEKTIONENS RAPPORT 2012:5
Läs hela rapporten
http://www.skolinspektionen.se/Documents/publikationssok/granskningsrapporter/kvalitetsgranskningar/2012/idrott/kvalgr-idr-slutrapport.pdf

http://sportidrott.se/articles/view/dagliga-idrottslektioner-ger-battre-betyg-i-alla-amnen


Kiropraktor Niclas Carlson kommer från Gävle och är Högskoleutbildad och legitimerad av Socialstyrelsen. Niclas Carlson är tidigare t.f rektor och en av grundarna av Skandinaviska Kiropraktorhögskolan. Niclas är licensierad fystränare genom Riksidrottsförbundet RF och Bosön. Utvecklare av tjänsten Webcoach Hälsa och Sport för resultatstyrd träning på nätet som fått stor internationell uppmärksamhet. Strength & Conditioning coach för IFAF World Team -Världslaget i amerikansk fotboll samt fys och utvecklingsansvarig i Svenska Amerikanska fotbollsförbundet sedan 2005 och utbildare för Svenska Ishockeyförbundet i Träningslära och Hockeyatletism. Niclas Carlson ingår i utbildningsutskottet för Gästriklands ishockeyförbund sedan 2014. http://www.niclascarlson.se

Niclas Carlson

Niclas Carlson

Medlem sedan 2009-05-08

Kiropraktor Niclas Carlson kommer från Gävle och är Högskoleutbildad och legitimerad av Socialstyrelsen. Niclas Carlson är tidigare t.f rektor oc... Läs mer

Ladda ned

0:- Fri för nedladdning.

Vad vill du läsa?

Publicera

Mer läsning

Välj ditt språk

Senaste nytt

Hjälp

Stäng