Magnus Wallengren arbetar som innovationsledare på Innovation Skåne. Han är en av sju partners som ingår i det EU-finansierade projektet. I en intervju med Dagens Industri förklarar han syftet med projektet, som enligt honom handlar om att lösa samhällsproblem med hjälp av innovativa branscher – något som de traditionella medtech-branscherna inte lyckats med, förklarar han. I intervjun framför han en del exempel och säger att vården skulle kunna använt många kommunikationslösningar som redan används inom flygbranschen, framförallt den som knyter an flygledningar och flygplan.

– Detta är något som man skulle kunna använda mellan patienter och sjukhus som befinner sig under transport, till exempel i ambulanser, säger han.

Huvudsyftet är alltså att lösa problem i den bristande vården, och hittills har man inkluderat tre stora utmaningar. Den allra första utmaningen handlar om vård på distans, och här vill man mäta hur patientgrupper mår utanför sjukhussängen. Den andra utmaningen handlar om plattformar i form av stöd för patienterna och kommunikation. Slutligen vill man, i den tredje utmaningen, hitta logistiska stöd för att effektivt följa vårflödet.

Inom ramen för ekonomiska stöd har projektet fått ett beviljat EU-stöd om 5 miljoner euro. Stödet kommer sträcka sig över två och ett halvt år. Det finns också en vinst att plocka för det företag som presterar bäst i de tre stora utmaningarna. Ersättningen för ”vinnaren” i det EU-finansierade projektet ligger på 55 000 euro, motsvarande 590 000 svenska kronor. De här pengarna är inte inkluderade i det ursprungliga projektstödet på 5 miljoner euro.

Ansökningsperioden stängde i april och det finns fem svenska företag som lyckades kvalificera sig för det nya EU-projektet. En av dessa är Kreativitetsbanken som drivs av VR-designern Åsa Egnér. Hon menar att hennes engagemang inom VR skulle kunna hjälpa patienter som lider av allvarliga hjärnskador. De skulle bland annat kunna använda VR-teknik för att träna upp sina kognitiva förmågor, säger hon i en intervju.

Att EU väljer att stödja ett företag inom VR kommer inte som en överraskning. Under de senaste två åren har VR-tekniken legat i framfart, och för bara något år sedan nådde VR-tekniken en av de allra största branscherna i Europa, nämligen spelbranschen. Per Björk, skribent på https://casinobonus24.se/ säger att VR-tekniken haft stora framgångar inom spelbranschen.

– Det är ett växande segment. Jag har sett hur VR-tekniken förändrat spelbranschen, och det är självklart glädjande att se att den kan göra nytta för vården också, säger han.

Utöver de grundläggande kriterierna som omfattade branschsektorerna, var en annan faktor – som var avgörande för EU-stödet – att minst en av de involverade i företagen skulle vara från ett annat land. Därför har Egnér valt att samarbeta med en läkare på ett danskt sjukhus. I en intervju berättar hon att det är viktigt att man samarbetar med personer från som redan kommer från vården.

Bland de andra företagen som kvalificerat sig till EU-finansierade Cross4Health finns Protekiko (utvecklare av digitala logistiska verktyg inom tandvården), First and Ten AB (företag som arbetar med pedagogiska verktyg för barn och unga), Cubist (utvecklingsföretag av digitala stöd för företag inom vården) samt Frogsong Studios (spelutvecklare som arbetar med att motivera patienternas hemrehabilitering).