Med totalt 14 filialer i Sverige och Norge erbjuder 4Sign rikstäckande profilering med lokal närhet och det har också varit grundstommen i verksamheten ända sedan starten 2004. I takt med den utveckling som sker både inom branschen, inom koncernen och ute hos kedjans alla kunder är tiden nu mogen att ta plats som nya tidens 4Sign.

– Det sker förändringar hela tiden inom branschen och vi vill fortsätta att utvecklas tillsammans med våra kunder och branschprognoserna. Vi tar ett omtag inom 4Sign och vi kommer att stärka vår position som både lokala och nordiska profileringsexperter, berättar Jonas Albinsson, VD för 4Sign Norden AB.
Ett stort kliv framåt tas nu genom att sju av kedjans medlemsbolag går samman och bildar en gemensam koncern inom 4Signkedjan.

Därmed blir koncernen en av de största aktörerna inom branschen i Sverige med en omsättning på 100 miljoner. Tillsammans med övriga medlemsägda bolag i 4Signkedjan kommer det nya bolaget att stärka 4Sign genom bättre stödfunktioner, resurser och verktyg på lokal och nordisk nivå. Man kommer också att driva på en kraftigare expansion i Sverige och Norden där visionen är att finnas på 30 orter i Sverige och att omsätta 1 miljard inom 10 år.
– Vi har redan en väletablerad och stark närvaro på våra lokala orter och nu satsar vi hårt på att stärka kedjan och varumärket ännu mer. Det kommer att innebära bättre förutsättningar för driften både på lokal och koncernnivå och vi kommer att visa att vi är proffs på profilering och att vår expertis finns nära våra kunder, lokalt och i hela Sverige, fortsätter Jonas Albinsson.

Internt sker flertalet förändringar för 4Sign och dess medlemmar, och man ser att effekten av det kommer att gagna kedjans lokala och nationella kunder.
– Det är ett omfattande arbete som görs inom organisationen och det kommer att leda till ett ännu bättre kunderbjudande, högre servicenivå och en starkare position i branschen. Vi ser extremt positivt på de kommande åren för 4Sign, avslutar Robert Pettersson Hillman, ägare till 4Sign i Gävle och Bollnäs.

1 september går sju medlemsägda bolag samman inom 4Signkedjan och bildar en gemensam koncern. Den nya koncernen består av 4Signs medlemsbolag i Helsingborg, Trollhättan, Mjölby, Gävle, Bollnäs, Skellefteå och Luleå. Tillsammans med övriga medlemsägda bolag i Stockholm, Sölvesborg, Karlskrona, Färjestaden, Umeå och Ängelholm, samt Bergen och Oslo i Norge utgör de kedjan 4Sign.

Kontakt:

Jonas Albinsson
VD 4Sign Norden AB, 0708-846 657, jonas.albinsson@4sign.se

Henrik Falkman
Ägare 4Sign Helsingborg, 040-450 6201, henrik@1abdesign.se

Morgan Stigborn
Ägare 4Sign Helsingborg, 040-450 6202, morgan@1abdesign.se

Marcus Rehnberg
Ägare 4Sign Trollhättan, 0520-377 90, marcus.rehnberg@4sign.se

Thorda Claesson
Ägare 4Sign Mjölby, 707-738 919, thorda@clabris.se

Robert Pettersson-Hillman
Ägare 4Sign Gävle och Bollnäs, 026-123 940, robert.pettersson@4sign.se

Mattias Högdahl
Ägare 4Sign Skellefteå, 0910-380 10, mattias.hogdahl@4sign.se

Johan Lindqvist
Ägare 4Sign Luleå, 0920-280 152, johan.lindkvist@4sign.se

 

För mer information se https://4sign.se