När Styrelseakademien Gävleborg, Nordea och Mellansvenska Handelskammaren samlade en namnkunnig jury bestående av bland annat landshövding Per Bill, företagaren Alicia Espinosa och Glada Hudik-teaterns Pär Johansson för att utse en styrelse till Mångfaldspriset hände något oväntat.

Från att ha varit säkra på vad som är mångfald och hur en styrelse värd att prisa skulle se ut så ledde de intensiva diskussionerna till att juryn till slut satt med fler frågor än svar, berättar Arnfinn Fredriksson, verksamhetsledare på StyrelseAkademien Gävleborg. Så nu vänder vi på det! Den nyfikna juryn letar efter styrelser – i idrottsföreningar, kulturklubbar, företag eller andra slags organisationer – som vill ge sitt svar på vad som är mångfald och hur och varför just de arbetar med detta komplexa område.

För vad är egentligen mångfald? Hur kan vi mäta den? Hur fångar vi upp olika erfarenheter? Hur arbetar just den här styrelsen?
- Vi är övertygade om att det i Gästrikland och Hälsingland finns mängder av styrelser som på olika sätt har funderat kring detta och som är värda att lyfta fram som förebilder för andra genom sitt arbete. Nu vill vi ha hjälp att hitta dem. Och se om vi får svar på alla våra frågor.

Priset består av ett diplom och ett stipendium om 15 000 kronor och kommer att offentliggöras i samband med Gävle Pride den 16 augusti 2018 då vi också planerar för seminarier som syftar till att utforska innebörden av mångfald.

Nomineringsarbete pågår och vem som helst kan nominera (du kan även nominera din egen styrelse) fram till den 8 juni, du gör nomineringen via följande länk:

http://www.styrelseakademien.se/gavleborg

Vår jury består av följande personer:
Per Bill Landshövding Gävleborg
Pär Johansson Glada Hudikteatern
Åsa Malmström Mittmedia
Eva Cooper Företagarna
Emelie Lundin Sudieförbundet Vuxenskolan/Gävle Pride
Alicia Espinosa egenföretagare
Staffa Thegel Nordea
Cecilia Hed Malmström Mellansvenska Handelskammaren
Arnfinn Fredriksson StyrelseAkademien Gävleborg


För ytterligare information, vv kontakta
Arnfinn Fredriksson StyrelseAkademien Gävleborg 070-237 9669 eller gavleborg@styrelseakademien.se