Det finns många installationsföretag och enheter på marknaden vilket kan göra det svårt för konsumenter att ta ett välgrundat val. Genom sin jämförelse vill guida konsumenter till att hitta den bästa laddboxen för just deras behov.

Det finns en stor efterfrågan på elbilar och därmed laddboxar i Sverige. Emma Tellus, energiingenjör vid Luleå Energi, berättar i ett inslag på SVT att de fördubblade försäljningen av laddboxar mellan 2019 till 2020.

Det finns konsumenter som använder publika laddstationer för att ladda sitt laddningsbara fordon. Många kräver däremot en mer smidig lösning. Den bästa lösningen för snabb och smidig laddning är att installera en laddbox vid hemmet.

På så sätt tillåts konsumenter ladda sitt fordon vid önskat tillfälle, såsom under natten när bilen ändå står parkerad.

Eftersom allt mer konsumenter väljer att investera i en elbil framför fossildrivna transportmedel börjar det också ställas högre krav på företag och bostadsrättsföreningar. Anställda vill kunna parkera och samtidigt ladda sitt fordon under arbetstid och boende i bostadsrätt vill även dem kunna ha tillgång till en laddbox nära sitt hem.

För att uppmuntra både privatpersoner, företag och bostadsrättsföreningar att installera laddboxar har Regeringen, som en del av den Klimatpolitiska handlingsplanen, infört ett avdrag för investeringar i grön teknik.

Privatpersoner kan ansöka om bidraget Grön Teknik hos Skatteverket medan företag och bostadsrättsföreningar kan ansöka om bidraget via Naturvårdsverkets E-tjänst.

Regeringens handlingsplan visar hur Sverige ska bli ett mer klimatneutralt land som tillslut enbart kommer drivas av förnybar energi. I inslaget på SVT tillsammans med Emma Tellus berättar hon att det finns prognoser som pekar på att år 2030 kommer hälften av alla fordon i Sverige vara laddbara fordon.

Pressansvarig: Jonas Persson
E-mail: jonas.persson (a) laddningsbox .se
Varvsgatan 8C
117 29 Stockholm