Under en internationell upphandlingsmässa i Wales, arrangerat av Brittiska Försvars Ministeriet fanns ett stort intresse för företagets befintliga produkter för vattenrening. Ett stort intresse kom från bl.a. USA:s fredsbevarande styrkor som ställde frågan – Kan ni ta fram en bärbar vattenrenare? Vi behöver en om fyra veckor. Man efterfrågade en specialanpassad variant som var lätt, robust och bärbar. Solarwave bestämde att försöka ta fram en produkt skulle kunna finnas på marknaden inom några veckor.

Vatten är det absolut största problemet för alla verksamheter som verkar i krissituationer så som katastrofer, fredsbevarande styrkor etc. I dag transporteras vatten i flaskor ut till personalen och i många fall finns inte de vägar som behövs för att köra på. Kommer vattnet väl ut , så skattas dieselkostnaden för fordonen till ca 300 kr/liter diesel och det är just vatten som är en stor del av transporter, dessutom är det transportpersonalen som är mest utsatt i exempelvis krigszoner. Kan vattnet renas på plats minskas risken för personal, driftkostnader minskar och miljöpåverkan minskar avsevärt.

På rekordtid har man därför lyckats utveckla, en bärbar soldriven vattenrenare, vilket är en helt ny typ av cleantech produkt. Detta har gått tack vare ett unikt samarbete mellan företaget Solarwave AB, Procamp AB, GävleDala Designlab, Vector industridesign, Trigger design, FormaPlast och Movexum.

-Användaren har verkligen varit i fokus i arbetet med att ta fram den nya produkten och det är det som är kärnan i designprocessen, säger Mattias Tejne, projektledare GävleDala Designlab. Utvecklingsprojektet med produkten visar att ny teknologi och design går hand i hand, och att företag kan öka sin konkurrenskraft betydligt med hjälp av design.

Tidspressen har varit enorm under framtagandet av produkten men som Bengt Skörelid, Solarwave säger -Det här visar att det går att göra det omöjliga, det är en stor fjäder i hatten för så väl de deltagande företagen som för Gävleborg .

Press är välkommen att på fredag 6 maj kl. 13.00 komma till dammen utanför restaurangen på Teknikparken, Gävle för att se SolarWave Backpack rena vatten ur dammen. Den törstige får även gärna dricka ett glas.

Kontakt:
Bengt Skörelid Vd SolarWave
bengt@solarwave.se
070-2670302

SolarWave AB startades i Gävle 2009 och tillverkar och distribuerar ett innovativt, bärbart, solenergibaserade vattenrenings och avsaltningssystem.

GävleDala Designlab är en satsning inom Stiftelsen Teknikdalen med huvudsakligt syfte att hjälpa företag och organisationer i Gävleborg och Dalarna att utvecklas med hjälp av industridesign.

Vector Industridesign är ett designföretag i Gävle som gör konsultuppdrag inom industridesign och formgivning.

Trigger Design är ett designföretag i Gävle som designar produkter, visualiserar idéer, utformar företags logotyper och skapar modeller för framtida objekt.

Formaplast AB i Ockelbo arbetar med vakuumformning, formsprutning och montage av produkter där plast utgör hela eller delar av produkten.

Procamp AB, levererar systemlösningar till fredsbevarande styrkor och räddningsstyrkor.

Movexum AB är Gävleborgs företagsinkubator - en kreativ utvecklingsmiljö för tillväxtföretag. Movexum erbjuder en effektiv process för att ta innovationer från idé till marknad. Genom att ge tillgång till kompetens, kontakter och kapital via professionellt stöd och effektiv företagsutveckling är Movexum med och skapar nya tillväxtbolag i Gävleborg.