– Jag har varit med och lett sjukvården i länet i drygt 15 år och min slutsats är att utvecklingen av digitala vårdmöten och dagens lansering av tjänsten Min vård Gävleborg, är bland det viktigaste Region Gävleborg gjort under min tid, för att på sikt öka tillgängligheten för patienterna, avlasta vårdpersonalen och öka jämlikheten i sjukvården, säger hälso- och sjukvårdsnämndens ordförande Tommy Berger (S). Dessutom är Region Gävleborg först av alla regioner i landet att kunna erbjuda medborgarna den här möjligheten.

Enklare att kommunicera med vården

Min vård Gävleborg är en webbapplikation som erbjuder digitala besök via chatt, ljud eller video, tidbokning, meddelandefunktion samt frågeformulär. Med hjälp av den digitala tjänsten ges invånarna i Gävleborgs län möjlighet att kommunicera med vården från hemmet eller där de befinner sig för stunden. Vården flyttar därmed närmare invånarna och viss vård kan utföras utan att patienterna behöver resa till vården.

– Att ha möjlighet att genomföra digitala besök med vården underlättar för våra invånare. Många har lång resväg till vården och kan även av andra skäl ha svårt att ta sig fysiskt till vården. De digitala tjänster som nu lanseras öppnar många nya möjligheter att arbeta på ett annat sätt tillsammans med patienterna för att ge den vård de behöver, säger Göran Angergård, regiondirektör.

Under utveckling

Starten av Min vård Gävleborg sker i liten skala. Ett tjugotal mottagningar inom primärvården, den sjukhusbaserade specialistvården och tandvården kommer inledningsvis att använda tjänsten med utvalda patienter. Tjänsten kommer att fortsätta utvecklas med fler digitala vårdtjänster för invånarna i Gävleborgs län och fler funktioner som underlättar vårdpersonalens arbete med patienten.

Fler mottagningar kommer att öppna upp för användning av Min vård Gävleborg under slutet av året. Utvalda patienter på dessa mottagningar kommer att bli tillfrågade om de vill använda tjänsten för att kunna kommunicera med vården på ett smidigt sätt. Under 2022 kommer Min vård Gävleborg öppnas upp i större skala och erbjuda fler vårdtjänster.

– Vi har valt en försiktig start av Min vård Gävleborg och kommer till en början endast använda tjänsten med utvalda patienter vi redan har etablerad relation med. Det kan vara personer med kroniska sjukdomar eller behandlingar som löper över längre tid. På sikt blir givetvis Min vård Gävleborg en väl etablerad del av vården, säger Göran.

Mer information

Mer information om Min vård Gävleborg på 1177 Vårdguidens webbplats.
Min vård Gävleborg