Syftet med indexet är att kunna erbjuda en global aktieexponering som utgår ifrån världens tvåtusen största bolag för att halvårsvis, genom en intuitiv och riskstyrd kvantitativ process, få ut etthundra bolag som optimerats för låg variation sinsemellan och sedan likaviktas. 

Indexkonceptet har utvecklats av CIMalgo och möjliggör för en global aktieexponering med 2/3 av marknadsvolatiliteten och cirka 40% av marknadens beta. I en bred portfölj av olika riskfyllda tillgångar som är riskstyrd så kan en investerare således hålla en större andel aktier utan att behöva diversifiera bort den attraktiva premie som aktiemarknaden erbjuder över tid.

Hållbarhet
I en värld där hållbara investeringar är en norm så är även indexets startuniversum föremål för en strikt, sektorbaserad exkluderingsmatris med nolltolerans avseende intäkter hos bolagen från de kriterier som definierats. 

Indexet administreras och kalkyleras av Solactive AG i Frankfurt. Solactive är en av världens största indexleverantörer som med sin infrastruktur möjliggör att indexet håller högsta standard för beräkning och administration av indexet. Indexet har ISIN DE000SL0CXS4 samt BBG ticker SOCIMESG Index

För mer information vänligen kontakta:
André L. Havas, VD
andre@cimalgo.com
0722-43 10 13

Länkar:
www.cimalgo.com 
www.solactive.com/indices/?se=1&index=DE000SL0CXS4

CIMalgo AB är ett Fin Tech Research & Development företag för investment management-branschen, grundat 2011. CIMalgo tillhandahåller kvantitativa handelslösningar, anpassade portföljmodeller och global aktie- och aktieanalys, som en leverantör av finansiell teknik och informationstjänster till professionella kunder.

CIMalgo AB / Saltmätargatan 5, 113 59 Stockholm / org. nr: 556845-5843 / 08-796 99 00 / www.cimalgo.com