Min vård Gävleborg är en digital vårdtjänst som har lanserats stegvis de senaste sex månaderna. Tjänsten erbjuder bland annat funktionalitet för att ha digitala besök via chatt, ljud och video med vården. Målet är att erbjuda Gävleborgs invånare en mer tillgänglig vård där digital kommunikation erbjuds när det är möjligt och fysiska besök när det behövs.

Min vård Gävleborg utökas nu med en funktion där Gävleborgs invånare kan söka vård digitalt, när som helst på dygnet. Genom att besvara frågor i en chatt om sina symtom och sitt hälsotillstånd kommer invånaren guidas till rätt vård.

– Den politiska prioriteringen är att sjukvården i länet blir enklare att nå och mer jämlik. Den nya digitala vårdtjänsten kommer att öka tillgängligheten genom att underlätta kontakten med vården, säger hälso- och sjukvårdsnämndens ordförande Jan Lahenkorva (S). Våra invånare ska kunna söka vård när det passar dem på dygnet, oavsett var de bor, och även få den vård de behöver när det brådskar.

Så fungerar det
Invånare som vill söka vård digitalt besöker antingen webblänken för Min vård Gävleborg eller använder den nedladdningsbara appen. När invånaren startar ett nytt vårdärende får den svara på frågor om sina symtom och sitt hälsotillstånd. Svaren på frågorna blir grund till en medicinsk bedömning som sedan anger vilken typ av vård som är lämplig. Invånaren kommer att bli rekommenderad antingen egenvård eller besök till vården.

– Det här är ett komplement till dagens kontaktvägar till vården som görs för våra patienter. På sikt kommer det här bli en naturlig del av vården. Vår förhoppning är att patienterna snabbare ska få rätt vård, med så få mellanhänder som möjligt. Vår tjänst är unik i landet eftersom patienterna kan ledas direkt till den profession som bäst kan hjälpa, säger Johan Kaarme, hälso- och sjukvårdsdirektör i Region Gävleborg.


Lanseringen av Min vård Gävleborg:
Steg 1 – I oktober 2021 har Min vård Gävleborg smygpremiär. Då börjar ett 20-tal mottagningar inom Region Gävleborg att använda tjänsten med tillfrågade patienter. Digitala besök är den funktion som används främst.

Steg 2 – Därefter börjar fler mottagningar att använda Min vård Gävleborg med tillfrågade patienter. I mars 2022 har över 200 mottagningar anslutit sig. Utöver digitala besök används meddelanden och tidbokning med patienterna.

Steg 3 – I maj 2022 utökas Min vård Gävleborg med en ny funktion, där invånare över 18 år, kan söka vård digitalt. Digitala besök, meddelanden, tidbokning, frågeformulär används i större utsträckning.

Tjänsten kommer att fortsätta utvecklas med fler funktioner.

Mer information: https://www.regiongavleborg.se/nyheter/nu-kan-gavleborgs-invanare-soka-vard-digitalt/