- Jag har personligen upplevt stora problem att resa med SJ med nära anhöriga som använder rullstol, säger Lars Beckman, riksdagsledamot (M). Nu har det statliga bolaget SJ äntligen möjlighet att göra om och göra rätt och underlätta resandet för alla Sveriges funktionsnedsatta.
SJ håller nämligen just nu på med en av sina största tåginvesteringar någonsin, som beräknas till cirka 9 miljarder kronor.
- I kvartalsrapporter och på presskonferenser talas det med stora ord om 30 nya snabbtåg för fjärrtrafik som kan köra i en hastighet på 250 km/h, säger Lars Beckman. Men man talar det väldigt lite om förbättrad tillgänglighet på tågen.
SJ har en historik av undermålig tillgänglighet på sina tåg. Framför allt är det liftarna, som används för att kunna komma på tågen med t ex en rullstol, som orsakar problem. De är ofta ur funktion eller blir för branta, vilket drabbar resenärer som tvingas bli kvar på perrongen. Eftersom SJ:s befintliga, något omoderna tågflotta, har en trappa för att komma på tågen så är liftarna ett nödvändigt hjälpmedel. -
För en tid sedan uppmärksammade Östgöta Correspondenten i en artikel att en rullstolsburen man blev kvarlämnad på perrongen på grund av att liftarna inte fungerade som de skulle. Företrädare för SJ kommenterade händelsen så här: ”Vi arbetar hela tiden med tillgängligheten och jag tycker snarare att vi ligger över minimikraven.”
- Att på riktigt arbeta med tillgänglighet innebär mer än att checka av en lista och hävda att jobbet är gjort, säger Lars Beckman. Det som borde vara ett minimikrav för SJ är att säkerställa att rullstolsburna faktiskt kan åka med tåget, precis som alla andra som inte sitter i rullstol, allt annat innebär för låga ambitioner både för det statligt ägda bolaget och för Sverige.
Nu när nya tåg köps in borde SJ ha chansen att se till att tågen har ett lågt insteg, så att alla resenärer enkelt kan ta sig ombord. SJ har vid flera tillfällen blivit uppmärksammade på detta.
- Jag har till exempel själv pratat med företrädare för SJ för att försäkra mig om att rätt krav ställs på tillgängligheten i upphandlingen, säger Lars Beckman. Men SJ duckar för frågan och hänvisar till affärssekretess i frågan.
Det mest konkreta SJ har sagt är ”SJ arbetar aktivt för att våra tåg ska vara tillgängliga för personer med funktionsnedsättningar enligt de lagkrav som finns.” Så länge resenärer blir kvar på perrongen är det inte bra nog.
Just nu pågår ett arbete om att standardisera och förbättra lägstanivån för tillgänglighet inom EU. Det är ett omfattande arbete som tar tid – men redan nu finns tydliga krav från handikapporganisationer om vad som är bättre tillgänglighet än minimikraven. Lågt insteg till tågen är ett sådant krav, liksom tillräcklig svängradie på toaletten för en rullstol och att även rullstolsburna ska kunna köpa sig en kopp kaffe i bistron.
- Här finns en enastående chans för Sverige och SJ att gå före i tillgänglighetsfrågan och visa Europa hur det ska se ut, säger Lars Beckman. Nu ligger vi ju efter istället för att vara i ledningen.
Det som är bra för den som är funktionsnedsatt är alltid bra även för oss andra, så bättre tillgänglighet leder aldrig till försämringar för någon resenär utan i stället till förbättring för alla.
- SJ borde använda sakkunniga personer som Lars-Göran Wadén i Gävle, rådgivare och tillgänglighetsexpert i sitt arbete, så skulle det landa riktigt rätt, avslutar Lars Beckman.
När något går som tåget ska det i framtiden vara i positiv bemärkelse för både för Sverige men
Så här skriver Norrtåg på sin hemsida:
Tillgängligheten ombord
Ombord på Norrtåg finns tågvärdar som alltid finns tillhands för att hjälpa till med ombord- eller avstigning. Det finns särskilda platser för dig som är funktionshindrad – säg till när du bokar din biljett. De flesta tåg har ingång med lågt golv och plant insteg. Dörrar märkta med orange horisontell linje är anpassade för resenärer med funktionshinder. Norrtåg har fyra olika fordon som kör dig dit du ska.
Något för SJ att ta efter!

Text: Torbjörn Edlund