För ett år sedan hölls evenemanget endast digitalt. Nu, när coronapandemiläget är mer gynnsamt, finns det möjlighet att vara på plats och lyssna till idébärare med innovativa lösningar och få inspiration till hur de egna idéerna kan förverkligas bland annat genom det innovationsstöd som finns i länet.

Samverkan ger lösningar

– Sverige är ett av världens mest innovativa länder. Och det är förstås inte en slump. En avgörande del är vår starka förmåga att samverka regionalt mellan näringsliv, akademi, civilsamhälle och offentliga aktörer, för att hitta nya lösningar på samhällsproblem. Gävleborgs innovationskraft ger oss på så sätt möjligheter att bidra till den gröna och digitala omställningen som skapar nya produkter och tjänster och fler jobb i länet, säger regionstyrelsens ordförande Eva Lindberg (S).

Entreprenören och inspiratörer Jonas Hagström är en varm, humoristisk och upplyftande föreläsare som är uppskattad av många. Jonas ger oss en tankeställare på hur man genom att vara modig och tro på sig själv kan få det till synes omöjliga möjligt.

Några inspiratörer som du har möjlighet att lyssna till är Paul Bogatir och Milena Damnjanovic.

Två inspiratörer

Minskade koldioxidavtryck för komplexa maskiner kan ske med hjälp av vår samtids mest kraftfulla verktyg digitalisering och elektrifiering. Paul Bogatir, klusterledare för Hudiksvalls Hydraulikkluster, beskriver hur varje företag och myndighet behöver bli kuggar för att koppla samman sektorer och ställa om till fossilfri energiförsörjning.

Milena Damnjanovic, Storvik, är socialpedagog med IT-intresse. Erfarenheter och möten med människor av olika bakgrund har lett till att Milena tillsammans med Emma Lindén har skapat projektet 1178 Digitalguiden för att hjälpa personer som är i digitalt utanförskap eller som har svårigheter med digital teknik.

Next Day är ett samarbete mellan Sandbacka Science Park, Gävle Innovation Hub, Propell, Movexum, Högskolan i Gävle och Region Gävleborg.

Finansiärer: ERUF och Region Gävleborg

Program och anmälan

Läs mer och anmäl dig