Vad gör ert företag och vilka är era affärsområden?
– MYoroface erbjuder den neuromuskulära behandlingsmetoden IQoro som med 90 sekunders daglig träning behandlar grundorsaken till reflux, snarkning/sömnapné samt sväljsvårigheter. Behandlingen säljs idag till konsumenter i hela Europa samt till vården i Storbritannien, Danmark, Norge och delvis i Sverige.
IQoro är unik genom att vara den enda behandlingen som inte är kompensatorisk utan behandlar grundorsaken utan kirurgi eller pharma, utan negativa biverkningar.

Hur kom ni på affärsidén?
– Idén föddes av docent Mary Hägg som träffade patienter i tandläkarstolen med sväljsvårigheter och erosionsskador på tänderna. Med ett stort intresse för neurologi och anatomi så började embryot till behandlingen gro för mer än 30 år sedan.

Hur många anställda är ni idag?
Idag är vi 19 heltidsanställda personer samt har två konsulter för den Brittiska marknaden.

Hur skall ni använda stödet från Ahlgrens Donationsfond?
– Stödet vi fick har gått till att ta in hjälp av en PR-byrå för att ta fram en plan för att nå ut på rätt sätt i Storbritannien till såväl läkare som konsumenter.

Vad hoppas ni att det får för betydelse för er verksamhet?
– Genom att synas och höras på rätt sätt når vi ut till en större skara och får lättare att sprida vår kunskap som i slutändan leder till upptag av vår behandling och friskare människor. För att lyckas nå ut utan att spendera för mycket krävs landsspecifik kunskap.

Hur ser framtidsplanerna ut?
– Vi fortsätter att bearbeta Storbritannien och når hela tiden små framgångar. Ett nytt land att börja bearbeta är Tyskland på den europeiska marknaden samt att vi precis lanserat IQoro på Amazon. Vi är i början av en kapitalrunda och för spännande samtal med framförallt internationella investerare

Har ni något övrigt att berätta om verksamheten eller er kontakt med Ahlgrens Donationsfond?
– Att ha möjlighet att söka pengar från fonden hjälper bolag i regionen att nå framgångar på den europeiska marknaden, att våga testa nya marknader och nya vägar. På sikt ger det regionen en spännande konkurrenskraftig arbetsmarknad och många olika positiva följdeffekter.


Företag: MYoroface AB
Namn: Ylvali Gerling
Titel: VD och delgrundare
Ålder: 45
Hemsida: www.iqoro.com


Fakta om Robert & Anita Ahlgrens Donationsfond
Fonden stödjer innovativa idéer som främjar internationell handel samt företag som satsar att växa. Företag och institutioner i Gävleborg kan ansöka om medel ur fonden senast den 31:a oktober varje år.
Familjen Ahlgrens anda var viktig i samband med instiftandet av fonden. Familjen var entreprenörer som inte gjorde som alla andra. Deras vilja var att premiera regionala företag med en vilja att säkerställa och öka arbetstillfällen på hemorten samt satsar för att växa internationellt.
Fonden är en av regionens större med ett sammanlagt värde på ca 60 miljoner kronor.
Fonden lanserades 2014 och har sedan dess delat ut 8,5 Msek i och med 2022 års utdelning och beviljade ansökningar uppgår till 55 sedan lansering.

PS. Årets ansökningar skall vara inne senast den 31 oktober.

Frågor gällande fonden vänligen kontakta ordförande för Ahlgrens donationsfond
Peter Candell, tel 070-674 12 44

För mer information och ansökan se https://ahlgrensdonationsfond.se


Bildtext: Ylvali Gerling och johan Hedqvist från MYoroface AB premierades av Ahlgrens Donationsfond.
Läs om förra årets diplomering här https://foretagsbladet.se/articles/view/ahlgrens-donationsfond-premierade-fem-gavleborgsforetag