Syftet med priset är att främja och stimulera ökad mångfald i företags- och föreningsstyrelser samt att visa på goda exempel som kan inspirera andra. Priset består av en check på 10 000 kronor tillsammans med ett diplom.

YlvaLi Gerling är VD och medgrundare för vinnarföretaget MyOroface. Hon menar att mångfald funnits med i företaget redan från start och att man ser det som en affärsfördel.

- MyOroface grundades av tre kvinnor, min mamma, min syster och mig. Redan tidigt visste vi att vi ville arbeta med en aktiv styrelse och externa ledamöter. Vi ser att ledamöterna har kunskap och erfarenhet som vi behöver och att arbetet som görs i styrelsen ger oss en möjlighet att komma längre. Det har också varit viktigt för oss att ha en jämställd styrelsegrupp där alla bidrar med olika erfarenheter och synvinklar, Säger YlvaLi Gerling.

Som företagsledare menar YlvaLi Gerling att även en personalgrupp med olika bakgrund och sätt att tänka är eftersträvansvärt. Det ger fördelar när affärer ska göras i olika delar av världen.

- Vår ambition har alltid varit att nå en internationell marknad, med kunder i många olika länder. För att lyckas med det är det mycket värdefullt med medarbetare som både talar olika språk och som förstår kulturen i länderna och på marknaderna vi handlar med, säger YlvaLi Gerling.

Priset lämnades över av landshövding Per Bill tillsammans med representanter för instiftarna för priset. Arnfinn Fredriksson från Mellansvenska handelskammaren, Tomas Ahlbäck från Nordea och Mångfaldsprisets ordförande Ulrika Malmqvist som representerar Styrelseakademien Gävleborg. Modererade prisceremonin gjorde Lina Renberg från Almi som även det är en instiftare.

 

Många nominerade till priset

Det fanns många nominerade till priset som gör ett gott arbete för mångfald. Därför fanns förutom vinnaren även två finalister med på prisceremonin för att motta diplom och blommor. Finalisterna var Wiiks rör från Storvik och Sörens El/Bravida från Hudiksvall.

Lisa Wiik, VD på Wiiks Rör berättar hur de fick kontakt med en ung man från Afganistan och hur de arbetat med honom i företaget.

- När jag berättade för personalen att vi skulle ta in en ung man från Agfanistan som praktikant i bolaget så var det ett visst motstånd. Men redan efter en vecka var han en efterfrågad kollega som man gärna ville ha med sig ut på jobben, menar Lisa Wiik.

Hon menar att i en arbetsgrupp där man är trygg och det finns en ömsesidig respekt så finns också modet att våga prova.

Ewa-Lotta Sköld som är VD på Sörens el menar att modet att våga anställa människor som inte är normen redan innan hon anställdes på bolaget.

- Att man anställde en kvinnlig VD som inte har erfarenhet från branschen tycker jag visar på en vilja att utvecklas och jag har fortsatt på den vägen. När jag kom in fanns redan en tjej, en elektriker, på plats. Nu är vi åtta. Jag märker att det är lättare att rekrytera kvinnor när det redan finns kvinnor. Vi blir en mer attraktiv arbetsgivare, menar Ewa-Lotta Sköld.

Sörens El har också vunnit större förtroende från kunder när de ser att man har en större bredd i företaget men också genom att de kan visa på sin förflyttning och målsättningar.

 

Tidigare pristagare för Mångfaldspriset Gävleborg är:

2018 - KF Heros

2019 - Orbaden Spa och Resort

2020 – BillerudKorsnäs

 

Juryn för 2021 års mångfaldspris var:

Ulrika Malmqvist, Styrelseakademien Gävleborg (ordförande)

Nike Leima, BillerudKorsnäs (fjolårsvinnare)

Tomas Ahlbäck, Nordea

Ida Eklund, Almi GävleDala

Ida Mörtsell, Rottneros

Johan Kerstell, Sandvik

Malin Åhman, Mellansvenska Handelskammaren

Mitalee Kotak, HNA/Näringslivskontoret Hudiksvall

Emelie Lundin, Bollnäs Pride

Mats Hindström, Länsstyrelsen

 

Läs mer om priset på Mångfaldspriset - HEM (mangfaldspriset.se)

 

För mer information om priset kontakta:

Ulrika Malmqvist, ulrika@movexum.se, 070-750 22 56

Lina Renberg, lina.renberg@almi.se, 072-508 88 65