– Det är en ynnest att i ett litet hörn få vara en pusselbit i utvecklingen av platsen Gävleborg. Jag vill bidra till att lämna ifrån mig ett Gävleborg till nästa generation som är åtminstone lika bra eller till och med lite bättre än idag.

Just att få sikta på framtiden är en del av Johan Tunhults arbete som han trivs särskilt bra med.

– Jag gillar att få jobba strategiskt med frågor om besöksnäring och kompetensförsörjning – som hur vår besöksnäring ska se ut om 10-15 år? Hur kan vi attrahera fler att flytta till vårt län? Hur ska vi vara organiserade och hur kan vi utveckla samverkan med kommunerna för att nå framgång?

” Att få vara en pusselbit, som är med och skapar ett bättre Gävleborg för generationer framåt – det ger mig kraft.
Johan jobbar på avdelningen som heter näringsliv och innovation inom regional utvecklingsförvaltning.

– Här har jag två roller. Dels är jag till 50 procent strateg inom turism och besöksnäring, där jag på en strategisk nivå verkar för att locka fler besökare till Hälsingland och Gästrikland. Resterande 50 procent jobbar jag i ett projekt som heter ”Team Gävleborg 2.0”. Där ansvarar jag för det man kallar talang- eller kompetensattraktion, som handlar om hur vi attraherar individer att flytta till länet och bidra med sin kompetens till våra arbetsgivare. Projektets mål är att i nära samarbete med våra kommuner hitta ett hållbart arbetssätt för området efter det att projektet avslutas 2026.

Båda rollerna handlar om att attrahera turister och inflyttare på kort och på lång sikt, för att bibehålla kraft och välfärd i Gävleborgs län.

– Det finns absolut beröring mellan de här två områdena. Det vi kan se i tidigare projekt är att det ofta är så att man besöker en ny plats som turist, fattar tycke och kommer tillbaka. Sedan kanske man återkommer vid flera tillfällen, skaffar fritidsboende och så småningom tar beslutet att flytta till den platsen. Vi har ju många starka destinationer i länet med sådana exempel.

Antalet invånare har betydelse för framtidens Gävleborg på flera konkreta sätt.

– Vi måste bli fler för att få behålla sjukvården, skolorna, äldreomsorgen, förskolorna och så vidare. Vi behöver öka antalet invånare och skattekraften genom inflyttning av arbetsföra personer.

Hur skulle du beskriva Gävleborgs län?
– Kontrastrikt! Vi har både skidanläggningar och kusten med havet. Vi är också porten till Norrland, med en närhet till Stockholm och Mälardalen som vi behöver nyttja. Värdskapet är fantastiskt! Vi är gästfria och min uppfattning är att vi välkomnar våra gäster och inflyttare på ett väldigt fint sätt. Jag ser en enorm potential i vårt län! Vi har en fantastisk plats att erbjuda och är en lite oupptäckt pärla också nationellt sett.

Johan har jobbat med utvecklingsfrågor länge, också i andra organisationer, men att få jobba i Region Gävleborg med dessa frågor är speciellt.

– Att få ha ett långsiktigt perspektiv, och att tänka hela regionen. Sedan finns såklart utmaningar med det. Ibland är det processer som tar lång tid och man behöver ha tålamod.

Vad ger dig kraft på jobbet?
– Dels är det motivationen jag hittar i att vara en pusselbit, som är med och skapar ett bättre Gävleborg för generationer framåt. Men såklart är det också kollegorna på avdelningen. De ger mig jättemycket energi, och det gör också alla de samarbetspartners jag jobbar med. Här finns det en vilja hos alla att utvecklas. Jag är också jättestolt över att få vara ambassadör och att få representera arbetsgivaren Region Gävleborg!

Källa: https://www.regiongavleborg.se