- För Gävleborgs län betyder det sänkt skatt redan nästa år för både de 141 600 som jobbar och för 67 361 pensionärer, säger Lars Beckman, riksdagsledamot (M). Vi stärker samtidigt välfärden i länet med 141 miljoner, viktiga extra resurser till skolan, vården och omsorgen.
Åsa Wklund Lång (S) har i en artikel i Gefle Dagblad visat oro för att inte sossarnas budget ska vinna gehör, men i och med att M:s budget tillför 5 miljarder så betyder det att hennes oro är obefogad.
- Gävle kommun och de övriga kommunerna i länet kommer att få det extra tillskott som man har planerat för i vårt förslag, säger Lars Beckman.
- Reformer för ökad tillväxt och ett återupprättat samhällskontrakt
Moderaternas budgetmotion 2019
Återupprätta samhällskontraktet
• Rusta ekonomin för framtiden
• Lika möjligheter i hela Sverige
• Långsiktigt hållbar migrationspolitik och en bättre integration
Prioriterade reformer
• Fler poliser med bättre arbetsvillkor och högre lön
• Ett försvar som kan säkra landets gränser
• Kortare vårdköer
• Resurser till kommunerna
- Vi tar tydliga steg mot målet om 10 000 fler polisanställda i hela landet – det betyder 270 fler polisanställda i Gävleborg när satsningen är fullt utbyggd, säger Lars Beckman.
Rusta ekonomin för framtiden
• Prioriterade reformer
• Jobbskatteavdrag
• Höjd brytpunkt för statlig inkomstskatt
• Sänkt skatt för alla pensionärer – större sänkning än i regeringens övergångsbudget
- Arbetslinjen ska gälla alla och skolan ska ge vartenda barn en bra start i livet, säger Lars Beckman. Den som är nyanländ ska mötas av krav på att lära sig svenska för att kunna komma in i samhället.
Lika möjligheter i hela Sverige
• En extra skoltimme per dag i lågstadiet
• Tioårig grundskola
• Utökad lovskola i högstadiet
• 5 000 nya karriärlärartjänster
• Elev- och lärarassistenter i utsatta områden
• Fler platser på yrkeshögskolan
• Utveckla det tekniska basåret
• Ökat väg- och järnvägsunderhåll
• Utbyggnad av bredband
• Fryst överindexering av bensinskatten
•Avskaffad flygskatt
• Krispaket för lantbruket, inklusive sänkt skatt på diesel
• Långsiktigt hållbar migrationspolitik och en bättre integration
Prioriterade reformer
• Förläng den tillfälliga lagen
• Parlamentarisk utredning för hållbar migrationslagstiftning
• Tredubblat RUT-avdrag för fler enkla jobb
• 100 timmar samhällsorientering
• Språkförskola för nyanlända
Satsningar Gävleborgs län
• Totalt 141 600 löntagare får sänkt skatt 2019
• Totalt 67 361 pensionärer får sänkt skatt 2019
• Totalt 141 200 000 kronor mer till välfärden 2019
• Totalt 270 fler polisanställda - fullt utbyggt 2024
- Att Sverige ska hålla ihop handlar också om att man ska kunna leva och bo i hela landet, säger Lars Beckman. Därför fryser vi överindexeringen av bensinskatten, satsar på väg- och järnvägsunderhåll och ser till att det utlovade krisstödet till lantbruket blir verklighet.
Det senare är välbehövligt i Gävleborg, konstaterar Lars Beckman avslutningsvis.

Text: Torbjörn Edlund