Bakgrunden till besöket är att det finns tydliga brister i förvaltningen av vilda djur och att situationen inte är långsiktigt hållbar. Detta märks framförallt i stora konflikter i synen på rovdjur. Syftet med besöket var därför att träffa organisationer och människor som arbetar med rovdjursfrågorfrågor för att få deras synsätt på hur man kan komma till bra lösningar. Det här var det tredje besöket som Johansson och Hjälmered gjorde, efter att på tisdagen och onsdagen ha besökt Värmland och Dalarna. Arbetet ska resultera i en rapport som belyser och beskriver utmaningarna med förvaltningen av vilda djur liksom förslag på eventuella förändringar. Rapporten ska presenteras för partiet i november.
På förmiddagen träffade moderaterna Stig Wernersson som är ordförande i Gävleborgs läns stövarklubb. Under ett möte i skogen framfördes stövarklubbens bekymmer med rädsla för vargen och den problematik som kan uppstå i och med att de släpper hundarna lösa i skogen.
Under eftermiddagen hade Johansson, Hjälmered och Beckman ett möte med representanter från Länsstyrelsen, WWF, Naturskyddsföreningen, Rovdjursföreningen, Svenska Jägarnas Riksförbund, Jägarnas Riksförbund, Polisen samt LRF för att diskutera förvaltningen av vilda djur. Det gemensamma budskapet som skickades med politikerna efter det mötet var en önskan om mer resurser till Länsstyrelsen så att de kan effektivisera sitt arbete. Även sekundära skador diskuterades liksom hur delegationen av förvaltningen av vilda djur ska utformas. Önskemål om att en långsiktig och tydlig plan över förvaltningen av vilda djur lyftes fram. Moderaterna kommer att ta med sig synpunkter som framfördes under mötet i sitt kommande arbete.
- Det var ett mycket värdefullt möte där alla olika organisationer och intressen samlades runt samma bord för att diskutera förvaltningen av vilda djur i Gävleborgs län, säger Lars Beckman (M) i en kommentar till mötet.