Smyckesbranschen har länge präglats av tvivelaktiga metoder i utvinningen av råvaror. Metaller kräver mycket energi och ädelstenar kommer från skövlade landområden. Transporter med flyg över halva jordklotet och energikrävande lokala transporter. Därtill kommer de mer vanliga lokala utsläppen som kommer från arbetspendlingen, uppvärmningen mm. 

Vi hos Silvermama kan inte ändra allt eller ta bort alla utsläpp. Men vi har en ambition att faktiskt göra så gott vi kan. Materialen kommer även i framtiden att behöva utvinnas och transporter kommer att behövas hur vi än vill ändra och förbättra. Men, vi har tagit några tydliga steg i rätt riktning. Genom att välja våra leverantörer av silver i länder med höga miljökrav och miljömedvetenhet så minskar vi våra utsläpp drastigt. T.ex, kommer den största andelen av vårt silver från Frankrike och Italien med minst 30% återanvänt silver. Det sparar på långa flygtransporter och minskar trycket på utvinningen. Vi har inga ädelstener som kan på något sätt har kommit från tvivelaktiga källor. Då väljer vi hellre att avstå helt! 

Våra lokaler för smyckestillverkningen av våra personliga halsband och armband med text drivs med solceller och kompletteras med extern solenergi. Pendling sker med cykel, kollektivtrafik och elbil och transporter sköts via Postnords brevtjänster. På så sätt behöver kunder inte hämta ut paket och brevbäraren kan leverera med cykel eller till fots.

Det finns alltid sätt att göra ännu bättre, men vi har tagit ett första kliv och det är lättare än vad många ger sken av.