Midstar Hotels har växt kraftigt de senaste åren både genom förvärv och genom organisk tillväxt. För att skapa mer utrymme för fortsatt expansion och värdeskapande investeringar i befintliga fastighetsbestånd, emitterade bolaget obligationer om 500 miljoner kronor i februari 2022. 

Första dag för handel i obligationen är planerad till onsdag den 6 april 2022. Prospektet som upprättats med anledning av att obligationen tas upp till handel godkändes av Finansinspektionen idag, den 4 april 2022. Prospektet finns tillgängligt på Midstar Hotels hemsida, www.midstar.se och även på Finansinspektionens hemsida www.fi.se.

Handelsinformation: 
Första handelsdag: 6 april 2022 
ISIN-kod: SE0017133846 

För ytterligare information, kontakta: 
Peter Tengström 
CEO 
peter.tengstrom@midstar.se

Stefan Soreby 
CFO 
stefan.soreby@midstar.se