Idag och som en del av Gävle Pride har prisutdelning av Mångfaldspriset Gävleborg genomförts i seminarieform på Gävle Slott där vi också fått lyssna till forskningsrön och en panel som fått frågor om deras egen syn på mångfald i både verksamhet och styrelse.

- Att lyfta fram styrelsens betydelse i det här sammanhanget känns helt rätt, säger Arnfinn Fredriksson, ordförande i StyrelseAkademien Gävleborg. Vi måste arbeta på alla plan för att det skall bli på riktigt. Att dessutom få chansen att dela ut vårt första pris på Gävle Pride och i seminarieform känns kanon.

- Vi är fantastiskt glada för att få det här priset, vilken bekräftelse på att det arbete vi gör i vår styrelse och vår verksamhet det ger säger Inge Olsson, Styrelseordförande i KF Heros. Det ger kraft och stolthet för det vi gör och representerar och det ekonomiska bidraget på 15 000 kr kommer väl till pass.

Får dig som vill veta mer vv kontakta:

Arnfinn Fredriksson, ordförande StyrelseAkademien Gävleborg. gavleborg@styrelseakademien.se eller 070-237 9669

Inge Olsson, styrelseordförande KF Heros. 072-375 73 80

Läs mer om KF Heroes här:
http://www.heroskf.se/