Priset ska stimulera till ett aktivt styrelsearbete i företag och organisationer i Gävleborg och uppmuntra till och lyfta fram goda och betydelsefulla insatser. Vinnaren får utöver äran ett diplom och en check från Nordea på 15 000 kronor.
– Finns engagemanget för ett aktivt arbete för mångfald i företags- eller föreningsstyrelsen kommer det att märkas i verksamheten i sin helhet. Det är åtminstone juryn för Mångfaldspriset Gävleborg övertygade om, berättar Arnfinn Fredriksson, ordförande i StyrelseAkademien Gävleborg.

Juryn har under våren fått in ett antal nomineringar som alla fått besvara frågan vad som är mångfald för dem. Med anledning av den frågeställningen - vad är mångfald? Anordnas i samband med prisutdelningen ett kort seminarium där en namnkunnig panel får utveckla sina tankar om mångfald och beskriva sitt eget engagemang.
Medverkande i panelen är bland andra Pär Johansson (Glada Hudikteatern), Merhdad Mesaei (entreprenör och företagarprofil), Erika Wennerström (Gävle Pride och RFSL Gävleborg) och Lars
Pettersson (styrelseproffs och tidigare koncernchef Sandvik) m.fl.

Juryn har bestått av följande personer och samverkande med initiativtagarna har varit Länsstyrelsen, Företagarna Gävleborg och Studieförbundet Vuxenskolan:
Per Bill, Landshövding Gävleborg
Pär Johansson, Glada Hudikteatern
Åsa Malmström, Mittmedia
Eva Cooper, Företagarna
Emelie Lundin, Studieförbundet Vuxenskolan/Gävle Pride
Alicia Espinosa, egenföretagare
Staffan Thegel, Nordea
Cecilia Hed Malmström, Mellansvenska Handelskammaren
Arnfinn Fredriksson, StyrelseAkademien Gävleborg

Arrangemanget sker på Gävle Slott i Sessionssalen den 16 augusti kl. 15.00-17.00 i samband med Gävle Pride.

För ytterligare information, vv kontakta
Arnfinn Fredriksson StyrelseAkademien Gävleborg
070-237 9669 eller gavleborg@styrelseakademien.se