– Att leda medarbetare är både en förmån och ett stort ansvar. För att lyckas behöver du förstå vilka ledarbeteenden som lockar fram det bästa ur dina medarbetare. Jag utbildar i en ledarmodell som heter LedarStegen och den ger dig kunskaper och verktyg för att bli en allt bättre chef och ledare, säger Tor Berggrund, coach och utbildare inom ledarskap med 30 års erfarenhet av eget och andras chefskap.
Jag är även ansvarig för utbildningen "Certifierad Coach LedarStegen" som är en utbildning för dig som vill utveckla ditt eget ledarskap och/eller vill kunna lära ut och coacha andra ledare i LedarStegens grund-läggande modeller och verktyg. I dagsläget arbetar drygt hälften av de som certifierat sig som chefer inom privat eller offentlig verksamhet och resterande som fristående konsulter/coacher.

Som ”Certifierad Coach LedarStegen” får du rätten att använda LedarStegens utbildningsmaterial. Du får även tillgång till ett aktivt nätverk av mycket erfarna och kunniga coach-kollegor.
För att officiellt få använda titeln ”Certifierad Coach LedarStegen” krävs genomgången utbildning samt godkänd examinering.
Utbildningen tillhandahålls av PurpleTree AB och examineringen genomförs av upphovsmannen till LedarStegen, Bengt Savén.

Sedan 2014 driver Tor Berggrund företager PurpleTree AB vars syfte är att stärka chefer som vill utvecklas både som ledare och som människa - Det går nämligen hand i hand.

För mer information om
• Ledarskap
• Coaching
• LedarStegen
• Certifierad Coach
• Aktuella utbildningar
• Live eller Online
se https://www.purpletree.se

Kontakt
Tor Berggrund
+46 708 69 25 00
tor@purpletree.se

PurpleTree AB
Sjövägen 32
736 92 Kungsör