På 1860-talet var Sverige ett av Europas fattigaste länder. De efterföljande 100 åren växte vår BNP snabbare än något annat land i världen, undantaget Japan. Den drivande kraften bakom ökningen var globaliseringen, att ett litet land i norra Europa fick tillgång till världsmarknaden.

Frihandel är det som ligger bakom vår välfärd. Svenskarna är dessutom ett av de folk i EU som är allra mest positiva till frihandel och globalisering.

Fortfarande kommer 45 procent av vår BNP från export. Det handlar om allt från råvaror från våra skogar, berg och åkrar, till högteknologiska IT-lösningar.

Med långt till världsmetropolerna var vi tvungna att bli bäst på det vi gör för att konkurrera och handel blev en del av vårt dna. Det är därför företagare här i vår region säljer sina tjänster och varor över hela världen.

Över 70 procent av vår internationella handel sker inom Europa. EU har gett oss helt nya möjligheter att handla och samarbeta inom en av världens största integrerade ekonomier.

EU:s inre marknad ger företagare från vår region tillgång till över 500 miljoner potentiella kunder. De har dessutom tillgång till miljoner företag, investerare och samarbetspartners. Genom EU får vi tillgång till frihandelsavtal med icke-medlemsländer och kan agera på marknader som annars hade varit svårtillgängliga.

Europeiska unionen är såklart inte perfekt. Många företagare oroar sig för att EU, i stället för att undanröja handelshinder, skapar krångligare regler och ställer för detaljerade krav.

Detta är i sig en utveckling vi måste motarbeta, både genom Svenskt Näringsliv och tillsammans med våra europeiska samarbetspartners, men också genom att driva på för att svenska EU-parlamentariker, riksdagen och regeringen ska ha Sveriges och Europas konkurrenskraft som ledstjärna.

Det pågår också ett aktivt arbete inom unionen för att förenkla och förbättra för företag. Att undanröja krångliga regler, skapa möjligheter för företag att konkurrera på lika villkor och att garantera den fria rörligheten för gods, varor och arbete genom ett ständigt utbyggande av den europeiska inre marknaden. Detta måste vi också hålla i minnet.

Medlemskapet i EU och de frihandelsavtal som vi genom EU får tillgång till har gjort Sverige och vår region rikare. Handel har gjort oss konkurrenskraftiga, skapat arbeten och gett oss förutsättningar att leva ett gott liv.

Med rätt förutsättningar kan våra företagare fortsätta den utvecklingen och skapa tillväxt för vår region som vi så väl behöver. Tänk på det i maj när du ska lägga din röst.