Ung Företagsamhet och Swedbank genomförde Framtidskoll Norr under v 46, under en halvdag får elever i årskurs 9 information om privatekonomi, yrkesval och entreprenörskap. I år är hela 3 889 elever från skolor i 36 kommuner i landets nordligaste län anmälda.

- Ju tidigare desto bättre. Att redan på grundskolan rusta unga människor för framtiden känns mycket värdefullt. Framtidskoll täcker många viktiga bitar som finns i den verklighet alla människor kommer möta. Vi lever i en tid då allt snurrar fort och krediter är lätt att ta. Att redan i tidig ålder få reflektera över sina val är av största vikt och ger både den enskilde individen och hela samhället stor vinning på sikt, säger Anna Leima, regionchef Ung Företagsamhet Gävleborg.

Tio år med privatekonomi på schemat – men många vill ändå lära sig mer

Ett av passen i Framtidskoll handlar om privatekonomi. Föreläsningarna är en del av ”Ung ekonomi”, Swedbank och sparbankernas satsning för att unga ska lära sig mer om privatekonomi och få ett sunt förhållningssätt till pengar och konsumtion. Hittills i år har över 58 000 barn och ungdomar över hela Sverige fått lära sig om och reflektera kring saker som sparande, lån och shopping.

- Många unga vill lära sig mer om privatekonomi och vi hjälper gärna till! Om man har koll på sin ekonomi ökar möjligheten att man kan leva det liv man vill, både idag och när man så småningom tar klivet in i vuxenlivet. Därför känns det viktigt att vi är med och bidrar, säger Therese Wiklund, projektledare för samhällsengagemang på Swedbank.

Och i norra Sverige är intresset för att lära sig om privatekonomi skyhögt, både bland unga och deras föräldrar, visar en sifoundersökning. Över 90 procent av 15–19-åringarna tycker att det är viktigt att få lära sig om pengar, ekonomi och sparande. Lika många föräldrar tycker att det vore bra om deras barn fick lära sig mer om privatekonomi i skolan. 

Privatekonomi ingår i skolans läroplan sedan 2011, men 69 procent av 15-19-åringarna i norra Sverige tycker att det behövs mer.

För mer information:
Anna Leima, Regionchef, Ung Företagsamhet, tel: 070-894 16 15
Therése Wiklund, Projektledare samhällsengagemang, Swedbank, tel: 070-376 69 54

Mer information finns i rapporten
”Skyhögt intresse för privatekonomi” på swedbank.se/privatekonomi

 

Framtidskoll – ett samarbete mellan Ung Företagsamhet, Sparbankerna och Swedbank 

• I ett flertal regioner bjuder Ung Företagsamhet i samarbete med Sparbankerna och Swedbank in högstadieklasser till temadagen Framtidskoll. 

• Det är en dag som innehåller tankeväckande föreläsningar på temat utbildning, jobb och privatekonomi. Syftet med Framtidskoll är att förbereda eleverna inför stundande vägval. 

• Dagen består av tre eller fyra pass som handlar om entreprenörskap, privatekonomi, självkännedom och kunskap om arbetslivet. 

• Efter att ha deltagit på Framtidskoll kommer eleverna ha fått nya tankar om framtiden och grundläggande kunskap om hur man sköter sin privatekonomi. 

• Framtidskoll kompletteras med Min framtid och ekonomi. Syftet med läromedlet är att utveckla elevernas livs- och karriärskunskaper genom att göra dem medvetna om sina förmågor och låta dem reflektera över framtida karriärvägar och yrkesval. Eleverna ges också praktisk träning i hur de sköter sin privatekonomi, och kunskaper om hur hushållens ekonomi samspelar med det samhällsekonomiska kretsloppet.