För att lära sig mer om detta så bjöd de in Joe Formgren, grundare och ansvarig utgivare av Gestrike Magasinet. Joe berättade om sin affärsidé och koncept för Gestrike Magasinet. Han berättade även om policies för publicering, medborgarjournalistik samt vilket material som skapas av frilansande skribenter.

Idéer dryftades och bland annat diskuterades det om att vissa företagspresentation eventuellt kan publiceras i Gestrikemagasinet och Företagsbladet liksom hur det skulle gå till rent praktiskt.

Mötet initierades av läraren Stefan Larsson som även bett eleverna att förbereda sig med frågor inför dagens föreläsning.

- På TBS i Gävle jobbar elever ofta ämnesövergripande och verklighetsnära för att på bästa möjliga sätt odla de kompetenser som näringslivet (och högre studier) efterfrågar. Hos oss är det viktigt att lärarna, förutom sin teoretiska och pedagogiska kompetens, även kan inspirera eleverna till kreativa lösningar. Hos oss är ALLA som vill utveckla sitt kunnande, hälsar Stefan.

Joe Formgren driver kommunikationsbyrån Precis Reklam samt Gestrike Media som ger ut de regionala gratistidningarna Företagsbladet och Gestrike Magasinet i print och på nätet. Han har dessutom delägare i konferens- och festlokalen Templet i centrala Gävle.
För mer information se: http://www.formgren.com