Rundabordssamtalet belyste tre viktiga frågor:
• Vad vill företagen se för åtgärder för att fler företag ska vilja och våga växa?
• Hur ska vi få fler utrikesfödda att driver företag?
• Hur ska vi få fler utrikesfödda i arbete?
På rundabordssamtalet medverkade;
• Zahra Asgari, Allt i hemmet i Gästrikland
• Artan Dhiblawe, Artan Health Care Nordic
• Ahmet Bahceci, Vermigrön AB/Grönäpple
• Mehrdad Nesaei, Glasakuten/Merres Glas
• Emil Hussein, Restaurang Aktern & Fören
• Suzana Stamenkovic, Hushållstjänst
• Mohammad Yazdani, Tandakuten
Rapporten visar att 4.733.202 personer arbetar i Sverige varje vecka, varav 754.947 är utrikes födda. För Gävleborg är siffrorna 128.757 respektive 11.293.
I Sverige är 734.522 personer enskilda näringsidkare varav 76.798 utrikes födda, 133.694 personer driver handelsbolag varav 22.201 utrikes födda samt 385.377 fåmansaktiebolag varav 38.807 är utrikes födda.
Motsvarande siffror för Gävleborg: 22.778 enskilda näringsidkare, varav 1.171 är utrikesfödda, 2 910 handelsbolag varav 313 utrikesfödda samt 8.852 fåmansaktiebolag varav 503 utrikesfödda.
Vad behöver göras för att få fler utrikes födda i arbete och fler utrikes födda som vill och vågar starta företag?
Enigheten var stor vid samtalet och många konkreta förslag fördes fram:
• Attityden till både företagsamhet och arbete måste förbättras
• Det måste alltid löna sig att arbeta istället för att passivt leva på bidrag
• Det finns lediga arbeten inom många branscher men den sammantagna effekten av olika bidrag gör att det kan vara mer lönsamt att leva på bidrag istället för att arbeta. Konsekvensen blir att många inte söker de jobb som finns.
• Det är viktigt att lära sig svenska och att integreras i det svenska samhället
• Likaså att förstå värderingar och inställning till samhället är också mycket viktigt
Några röster:
- Kan man inte svenska så kan man varken arbeta eller driva företag.
- Idag tar det för lång tid efter det att man kommit till Sverige innan man kommer i kontakt med arbetslivet.
- Man borde både kunna arbeta och lära sig svenska samtidigt.
- På SFI kan en advokat från Ukraina gå i samma klass som någon som inte har några som helst läs- och skrivkunskaper, vilket visar hur dåligt dagens system fungerar.
Skatter har också en stor betydelse för företagen.
- Om man får behålla en större del av vinsten kan man utveckla sitt företag genom att göra investeringar i det egna företaget.
- De företag som är verksamma inom vård och omsorg är mycket oroliga för den vinstdebatt som förs. De förstår inte hur viktigt det är att även de här företagen också måste få bygga upp en ekonomisk buffert.
- Ett avslutande råd från är att politiker borde besöka bland annat England och Minnepolitis och ta reda på hur det kommer sig att så många blir företagare där istället för att vara en passiv bidragstagare som i Sverige. Vad kan ni politiker lära av er av dem?
Rundabordssamtalet var väldigt givande med många intressanta förslag.
– Det var många kloka förslag och idéer som deltagarna förde fram och som jag kommer att ta med mig i arbetet i Sveriges Riksdag, avslutade Riksdagsledamot Lars Beckman.
Moderata förslag för fler jobb
• Halvera jobbklyftan för inrikes och utrikes födda
• Förstajobbet-anställning
• Sänkta anställningskostnader
• Bidragstak och sänkt skatt
• Förstajobbet-avdrag
• Utöka RUT-avdraget till att innefatta flyttjänster
• YA-jobb till nyanlända och långtidsarbetslösa
YA-jobb: yrkesintroduktionsanställningar