Vad gör ert företag och vilka är era affärsområden?
– Vi är ett litet företag med 3-4 anställda som sysslar med tillverkning av rengöringsmedel för bl a industrier, bilvård och klottersanering. Vi har ett stort antal egna produkter som vi säljer främst till industrier och saneringsfirmor. På sidan om detta har vi ett antal kunder inom private label.

Hur kom ni på affärsidén?
– Recykling AB grundades när jag var tre år gammal så själva grundidén kan jag inte säga vad den var. Dock är vår nuvarande affärsidé att framställa miljövänliga produkter till drägliga priser. Vilket vår produkt Descalon, som används för rekonditionering av värmeväxlare och kylsystem, är ett lysande exempel på.

Hur skall ni använda stödet från Ahlgrens Donationsfond?
– Vi håller i detta nu på skapa en webbaserad inköpsportal för företag på svenska, engelska och tyska.

Vad hoppas ni att det får för betydelse för er verksamhet?
– Målsättningen är att nå fler kunder utanför Sveriges gränser. Vi har redan fått ett antal nya kunder i Finland men siktar nu på hela Skandinavien och Tyskland.

Hur ser framtidsplanerna ut?
– Det är att fortsätta utveckla miljöanpassade produkter och att även få till fler miljömärkta produkter. Samt att öka vår export, i första hand mot pappersbruk.

Har ni något övrigt att berätta om verksamheten eller er kontakt med Ahlgrens Donationsfond?
– Jag vill passa på att verkligen tacka! Inte bara för donationen även om den gör en otrolig skillnad i ett företag av denna storlek, utan även för en otroligt inspirerande dag. Tänker då på när jag fick träffa de andra stipendiaterna och lyssna på deras resa.


Företag: Recykling AB
Namn: Christoffer Hagman
Titel: VD
Ålder: 38 år


Fakta om Robert & Anita Ahlgrens Donationsfond
Fonden stödjer innovativa idéer som främjar internationell handel samt företag som satsar att växa. Företag och institutioner i Gävleborg kan ansöka om medel ur fonden senast den 31:a oktober varje år.
Familjen Ahlgrens anda var viktig i samband med instiftandet av fonden. Familjen var entreprenörer som inte gjorde som alla andra. Deras vilja var att premiera regionala företag med en vilja att säkerställa och öka arbetstillfällen på hemorten samt satsar för att växa internationellt.
Fonden är en av regionens större med ett sammanlagt värde på ca 60 miljoner kronor.
Fonden lanserades 2014 och har sedan dess delat ut 8,5 Msek i och med 2022 års utdelning och beviljade ansökningar uppgår till 55 sedan lansering.

PS. Årets ansökningar skall vara inne senast den 31 oktober.

Frågor gällande fonden vänligen kontakta ordförande för Ahlgrens donationsfond
Peter Candell, tel 070-674 12 44

För mer information och ansökan se https://ahlgrensdonationsfond.se