Utmärkelsen baseras helt och hållet på en kvalitetsutvärdering gällande miljö, kvalitet och trafiksäkerhet som åkerier anslutna till DHL genomför under året då de löpande får svara på frågor om verksamhetens miljöpåverkan.
Ett hundratal personer, varav representanter för ett 50-tal åkerier, var på plats när HP Åkeris vd Henrik Persson fick ta emot utmärkelsen.
– Visst blev vi lite förvånade men också väldigt glada och samtidigt mycket stolta förstås, säger Henrik. Vi har investerat ganska mycket i nyare fordon med bättre miljöpåverkan men även lagt stor vikt vid att välja rätt typ av bränsle. Dessutom utbildas alla våra chaufförer löpande inom både säkerhet och att köra så miljövänligt som möjligt så vi vet att vi gör så gott vi kan även på det området.

För att få vara A-transportör inom DHL och därigenom vara ett förstahandsval för upphandlingar så är det ett skallkrav att genomföra den årliga TKM-undersökningen (Transportörernas Kvalitets- och Miljöhandbok).
– Vi har också monterat i datoriserat förarstöd (FleetBoard) i bilarna som läser av förarnas beteende för bland annat vid inbromsningar och gaspådrag och ger dem möjlighet att köra sina fordon på ett mer ekonomiskt och effektivt sätt, säger Henrik. Det tror jag också har bidragit en stor del till att vi lyckats med vårt miljöarbete. Visst har det kostat en hel del men nu ser vi ju att det spar in stora kostnader samt att det uppskattas av våra kunder. Så visst var det kul att vi fick betyg på att vi var bäst i klassen. Nu gäller det bara att fortsätta på den här inslagna vägen.


DHLT (DHL Transportörernas förening) är en intresseorganisation som sammansluter de svenska transportörer DHL anlitar för landsvägs- och kombitransporter in- och utrikes. Föreningens syfte är att främja för transportörerna gemensamma intressen som transportörer för DHL Express Nordic.

DHL finns i över 200 länder över hela världen, vilket gör det till det världens mest internationella företag. Med en arbetsstyrka på mer än 350 000 anställda, tillhandahåller de lösningar för ett nästan oändligt antal logistikbehov.

DHL är en del av världens ledande post-och logistikkoncern Deutsche Post DHL Group och omfattar affärsenheterna: DHL Express, DHL Parcel, DHL eCommerce, DHL Global Forwarding och DHL Supply Chain.

FleetBoard är ett system av internetbaserade tjänster som genom olika moduler hjälper åkerier att spara bränsle och hantera sina logistikprocesser för flera typer av fordon.

Om Håkan Perssons Åkeri:
Vi hjälper till med allt från enklare budtjänster, till större transporter med kvalificerad logistik. Vi står helt enkelt för hela och säkra transporter.

HP Åkeri har lång erfarenhet och verkat i åkeribranschen i över 30 år. Verksamheten grundades redan 1986 av Håkan Persson. Verksamheten drivs idag av sonen Henrik Persson och har med åren växt genom synergier. Mer än 40 anställda och 30 fordon garanterar er dagligen säkra transporter.

Våra huvudområden är idag specialtransporter, fjärrtransporter och distribution. Vi på HP Åkeri är flexibla och tillsammans med vår gemensamma erfarenhet hittar vi alltid en lösning. Allt för att ge er som kund den bästa servicen. Vi erbjuder även lager- och logistiktjänster med lagerhantering som effektiviserar lagerprocessen.

Vi är transportör åt DHL och kör parti och styckegodstransporter i Gästrikland, Norduppland, Dalarna, Hälsingland samt upp till Sundsvall.

Med vår långa erfarenhet av branschen vet vi vad som krävs för att utföra säkra och pålitliga transporter. Håkan Perssons Åkeri AB är medlem i åkerinäringens branschorganisation: Sveriges Åkeriföretag (Gävleborgsåkarna) och Företagarna.

Växel: 026-14 26 55
Mail: info@hpakeri.se
http://www.hpakeri.se

Bildtext: Olle Forsberg, Tobias Larsson, Catarina Källström Nilsson, Henrik Persson och Joakim Tuvér är glada åt DHL´s Hållbarhetspris.