Vad gör SKF i Hofors unikt när det kommer till tillverkning av kopplingar för axlar?
– I Hofors är vi specialiserade på tillverkning av kopplingar för axlar vilket är vår unika nisch och vi har utvecklat en djup kompetens inom detta område. Vårt fokus ligger på att tillhandahålla högkvalitativa lösningar och teknisk expertis som exakt matchar våra kunders specifika behov.

Hur har efterfrågan på era produkter utvecklats på senare tid?
– Efterfrågan på våra kopplingar har ökat avsevärt under senare år. Vi kan faktiskt se en ökning med hela 22 % jämfört med förra året, och trenden sträcker sig över hela vårt produktutbud. Det är tydligt att våra kunders behov av våra produkter verkar fortsätta att växa.

Vilka industrier använder era kopplingar och produkter?
– Våra kopplingar används i en mängd olika industrier och applikationer. Marinindustrin en stor del av vår kundbas, men vi är också involverade inom energisektorn, inklusive vindkraftsprojekt. Våra produkter har en bred användning inom tung industri som stålindustrin, gruvindustrin och även inom pappersindustrin. Vi tillhandahåller även komponenter till maskiner som stora valsverk och pumpar, inklusive hydrauliskt förspända bultar.

Kan du berätta mer om era huvudprodukter och vad som gör dem speciella?
– Våra huvudprodukter som vi är mest kända för är våra kopplingar och hydrauliska bultar, som vi kallar Supergrip-bultar. Det som gör dessa produkter speciella är den avancerade tekniken bakom dem. Den bygger på vår oljetrycksmetod som levererar precist doserad olja till maskiner med hjälp av kalibrerat tryck vilket minimerar slitage, ökar tillförlitlighet och livslängd, samt minskar underhållsbehovet  vilket resulterar i effektivare och miljövänligare maskinprestanda. Våra kunder litar helt enkelt på oss för att leverera högkvalitativa produkter som är pålitliga och effektiva.

Hur ser ni på er position på den internationella marknaden?
– Vi är stolta över att ha en stark position på den internationella marknaden. Trots att det har dykt upp konkurrenter de senaste 20 åren, är vi fortfarande ledande inom vårt område och anses vara en pålitlig partner av våra kunder. Vi har byggt upp ett gott rykte som vi värnar om, och vårt fokus är att fortsätta vara bäst inom vårt område.

Vilka länder exporterar ni till?
– Vi har ju en global närvaro och exporterar till länder över hela världen. Våra största marknader inkluderar Nordamerika, Asien med Kina, Japan och Korea samt Europa. Det är viktigt för oss att vara en global aktör och möta våra kunders behov oavsett var de är lokaliserade.

Kan du berätta om er relation till Ovako och inköp av svenskt stål?
– Vår relation till Ovako är både bra och nära eftersom vi delar samma område. Vi har ett gott samarbete och köper inte bara svenskt stål utan även olika tjänster och produkter från dem. Det är en relation som har utvecklats över tid och är viktig för oss.

Hur ser ni på generationsväxlingen och rekryteringen av medarbetare?
– Generationsväxlingen är något som pågår och vi ser det som en naturlig del av vår utveckling. Jag själv är är ju ingen ungdom och vår äldsta kollega blir 65 år. Vi var 64 anställda 2022 och har ökat till 70 anställda idag. Det är viktigt för oss att hitta kompetenta individer både lokalt och regionalt för att säkerställa vår fortsatta tillväxt.

Varifrån hittar och rekryterar ni nya medarbetare?
– När det gäller rekrytering letar vi efter talanger från närområdet, inklusive Hofors, Gävle, Sandviken och Falun. Vi samarbetar bl.a. med Hagströmska gymnasiet i Falun och Göranssonska skolan i Sandviken för att hitta unga talanger som kan ansluta sig till vårt team. Vi har en bra blandning av både erfarna och yngre medarbetare och flera som har tidigare erfarenhet från andra företag och industrier.

Hur ser framtiden ut för SKF i Hofors och era planer för att fortsätta utvecklas?
– Vi ser mycket positivt på framtiden. Vår ökande efterfrågan och starka position på marknaden ger oss förtroende för vad som komma skall. Vi kommer att fortsätta att utveckla våra produkter och tjänster för att möta våra kunders behov och behålla vår ställning som en världsledande producent och samarbetspartner. Vårt mål är att fortsätta växa och leverera innovativa lösningar till våra kunder runt om i världen. Sedan vill vi förstås utvecklas lokalt för att vara en attraktiv arbetsgivare och en inspirerande arbetsplats här i Hofors. 

 

Text: Joe Formgren
Foto: Emanuel Golabiewski