Det gemensamma för deltagarna är att de och deras företag har en kontorsplats på kontorshotellet Dospace i Gävle. Annars har dom olika bakgrund och erfarenheter av styrelsearbete, från ett litet engagemang i en förening till ett brett styrelseengagamang i flera bolag. De engagerade deltagarna har gått igenom allt från lagar, regelverk och ansvar till den praktiska styrningen och strategin när det gäller att styra och leda ett företag. En viktig del, som i alla former av organisationer, är förstås också att den samlade kompetensen är rätt för uppgiften och blir en framgångsfaktor för ett gott resultat.

– Det här var helt rätt för mig säger Felicia Eklund som ser en framtid där hon kan jobba vidare med styrelseutveckling och att själv jobba aktivt i olika styrelser. Jag kommer efter den här utbildningen ta nästa steg och certifiera mig i styrelsearbete genom att gå utbildningen Rätt fokus som går under två dagar den 17 och 24 november i Gävle säger Felicia.

– Att jobba med kompetensutveckling är alltid viktigt säger Henrik Dackefors som är engagerad i flera bolag och styrelser. När man som jag jobbar både operativt och med strategier i mina bolag är det viktigt att förstå de olika rollerna man har. I ett aktivt styrelsearbete ska man naturligtvis ha en viss höjd i frågorna medan skruvarna och muttrarna tar vi i det operativa arbetet, säger Henrik med inlevelse.

– Kompetens och kompetensutveckling är den viktigaste uppgiften vi har att förmedla från StyrelseAkademien säger Kjell Gunnarsson som ledde utbildningen. Förutom styrelseutbildningar kan man naturligtvis också öka sin kompetens genom att vidga sitt nätverk med nya kontakter och medverka i olika typer av träffar. I en styrelseutbildning blir det både ett teoretiskt kompetenstillskott och ett bra nätverkande med erfarenhetsutbyte.

Kommande styrelseutbildningar som StyrelseAkademien arrangera i Gävleborg är Insikt i styrelsearbete den 26 okt och 3 nov. Den lite längre och djupare styrelseutbildningen Rätt Fokus, som efter digital avlagd tentamen (frivillig) ger rätt till certifiering, går i Gävle den 17 och 24 nov. Förutom det erbjuds också flera utbildningar on-line.

För mer information om StyrelseAkademien:
Kjell Gunnarsson, verksamhetsledare
kjell.gunnarsson@styrelseakademien.se
076-051 35 81
https://www.styrelseakademien.se/gavleborg/