– Rekryteringen av Lennart Hovelius till vårt Advisory Board är en viktig satsning för HealthTextiles, säger Tomas Persson, ordförande i HealthTextiles. Med Hovelius långvariga erfarenhet som kirurg och landslagsläkare kommer han att stärka företagets medicinska och sportsliga kompetens inom den nya nischen av multiuse operationskläder.

Hovelius valdes in i HealthTextiles Advisory Board av styrelsen i april och är liksom företaget baserad i Gävle. Advisory Board spelar en central roll för HealthTextiles genom att ge expertråd till styrelsen inom olika områden.

Relationen mellan Hovelius och grundarfamiljen går tillbaka till 1980-talet då Torgny Persson, medlem i styrelsen för Brynäs, och senare tävlingsansvarig för Junior VM 1992 och Hockey VM 1995 i Gävle, först träffade Hovelius. Persson ville ha Hovelius som tävlingsläkare vid båda evenemangen, vilket också blev fallet.

Torgny Persson betonar betydelsen av att ha medicinsk kompetens inom vården för HealthTextiles och deras kunder.
– Det finns inte någon bättre än Lennart Hovelius med sin omfattande erfarenhet som docent, landslagsläkare, kirurg och ortopedkirurg. Hovelius kommer att tillföra den enorma medicinska och sportsliga kompetens som HealthTextiles har behov av.

HealthTextiles siktar på att rikta sig särskilt till kirurger som kundgrupp och är medvetna om vikten av att förstå deras behov och önskemål. Kunskapen om kunden och förståelsen för hälso- och sjukvård är avgörande för HealthTextiles när de satsar på multiuse operationskläder. Därmed behöver företaget stärka den medicinska kompetensen inom Advisory Board och förståelse för hälso- och sjukvården.
– Kunderna genomgår en transformationsprocess efter pandemin där de övergår från engångsplagg till multiuse-plagg för operationskläder. Detta har redan skett inom Region Skåne och vi förutser en liknande utveckling på marknaden, säger Tomas Persson.


Kontakt och mer information
Tomas Persson
Grundare och ägare
HealthTextiles
www.HealthTextiles.com
info@healthtextiles.com
+46 (0)727-302081

Om Health Textiles
HealthTextiles är en ledande svensk tillverkare med uppdrag att rädda liv och minska kostnaderna för vårdsektorn genom att utveckla innovativa nya vårduniformer och textilier. Erbjuder unika antibakteriella uniformer med svensk kvalitet och design, deras uniformer finns på sjukhus, vårdcentraler och vårdhem över hela Europa.
För mer information se https://www.healthtextiles.com

 

Fotnot: Ett advisory board, eller rådgivande styrelse, är en grupp av experter och erfarna personer som samlas för att ge råd och vägledning till ett företag eller en organisation. Dessa personer har vanligtvis särskild kompetens inom relevanta områden och kan erbjuda sina insikter och kunskaper för att hjälpa till att fatta strategiska beslut och lösa problem utan att sitta i den formella styrelsen för verksamheten.